Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cerere de propuneri de proiecte POCU 2014-2020

tineri_afacereAutoritatea de Management a Programului Operational Capital Uman (POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat prima cerere de propuneri  de proiecte din cadrul POCU 2014 – 2020, dedicata inregistrarii la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi. Beneficiarii eligibili in cadrul acestei cereri pentru  propuneri de proiecte sunt Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Serviciul Public de Ocupare, inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa,in parteneriat cu entitati cu activitate relevanta

Primul apel deproiecte din cadrul POCU 2014-2020 este de tip non-competitiv, tara termen limita de depunere. Proiectele care vor obtine  minimum 80 de  puncte in   cadrul procesului de  evaluare vor fi selectate automat in vederea semnarii     contractu lui de finantare.

In baza Regulamentului CE nr. 1303/2013 a fost creat sistemul MySMIS 2014, sistem care a fost lansat in cadrul unei conferinte de  presa la inceputul lunii octombrie, doar pentru potentialii beneficiari ai POCU. Toate documentele care se vor incarca in noul sistem  vor fi semnate cu semnatura digitala. Bugetul unui proiect este realizat in mod automat  de sistem, pe baza  resurselor necesare definite la fiecare  activitate. Toti partenerii unui  proiect trebuie sa isi creeze conturi distincte si sa valideze prin reprezentantul legal / imputemicit on-line cu semnatura  digitala  proiectul, anterior  transmiterii  cererii  de finantare.

Versiunea finala a Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte mai sus mentionata poate fi accesata la urmatorul link: www.fonduri

Considerand ca aceste inforrnatii va sunt utile, va asiguram de intreaga noastra disponibilitate de cooperare.

        Impreuna in lumea afacerilor