Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Certificarea originii marfurilor

importIn cadrul contractelor referitoare la operațiuni de export extracomunitar beneficiarul poate impune ca la fiecare livrare a produselor, furnizorul să obțina și să transmită un Certificat de origine a mărfurilor, alături de celelalte documente de livrare.

În baza prevederilor art.4, alin. e) din Legea 335/2007, Camera de Comerț și Industrie Bacău este organismul abilitat pentru a elibera certificate de origine a mărfurilor.

Astfel, firmele care realizează export în țările cu care Uniunea Europeană are încheiate Acorduri Vamale și doresc să beneficieze de avantajele pe care le oferă originea preferențială a mărfurilor exportate, se pot adresa Centrului de Promovare Economica – PromEc Bacau, pentru obținerea certificatelor de origine a mărfurilor.

Pentru a beneficia de scutire de taxe vamale și formalități vamale rapide, exportatorul trebuie să facă dovada originii mărfurilor cu un certificat de origine eliberat de Camera de Comerț și Industrie Bacău.

Actele necesare pentru eliberarea unui certificat de origine sunt următoarele:

  • declarația de origine;
  • factura externă;
  • packing list / specificație de ambalare, care să precizeze greutatea brută / netă;
  • acreditiv și / sau contract;
  • împuternicire / delegație;
  • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declarație vamală, fișă tehnologică a produsului etc.

Pentru mai multe detalii privind eliberarea certificatelor de origine va sta la dispozitie Centrul de Promovare Economica – PromEc Bacau, persoana de contact Petronela STEFAN la tel 0748 886 428, e-mail office@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor