Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Certificatul de origine – un “PRO” in comertul international

istock_000019501469small1-300x225In cadrul contractelor referitoare la operațiuni de export extracomunitar beneficiarul poate impune furnizorului obținerea si transmiterea, împreuna cu celelalte documente aferente fiecarui export, a unui Certificat de origine a mărfurilor.

Un pas din trecut al certificatului de origine

Primul certificat de origine a fost emis de Camera de Comert a Provinciei Marsilieze la sfârșitul secoulului al XIX-lea. Stabilirea rolului camerelor de comerț în emiterea certificatelor de origine s-a impus în cadrul Convenției de la Geneva din 1912 și a fost actualizată în cadrul Convenției de la Kyoto. S-a stabilit că guvernele pot autoriza anumite organizații „care posedă autoritatea necesară și pot oferi garanțiile de rigoare” către stat să emită astfel de certificate. Ca urmare a răspândirii lor în majoritatea țărilor, camerele de comerț au fost considerate candidații ideali pentru a le emite.

În 1968, în cadrul Rundei Uruguay, s-a ajuns la o înțelegere internațională cu privire la Regulile de Origine, iar mai târziu, în 1999, Convenția de la Kyoto Revizuită a adăugat o anexă pentru Simplificarea și Armonizarea Procedurilor Vamale pentru a facilita mai mult transferul de documente legale în comerțul internațional.

În baza prevederilor art.4, alin. e) din Legea 335/2007, Camera de Comerț și Industrie Bacău este  singurul organism abilitat pentru  eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor.

Astfel, firmele care realizează export în țările cu care Uniunea Europeană are încheiate Acorduri Vamale și doresc să beneficieze de avantajele pe care le oferă originea preferențială a mărfurilor exportate, se pot adresa Centrului de Promovare Economica – PromEc Bacau, pentru obținerea certificatelor de origine a mărfurilor.

 

Originea produselor trecută pe certificatul de origine se referă la țara în care un anumit bun a fost produs. În cazul în care un bun este produs în două sau mai multe țări, certificatul va avea specificată țara în care s-a investit cel mai mult în acel produs pentru a-l aduce la forma comercială valabilă. O formulă acceptată este cea prin care se consideră ca un produs își are originle într-o anumită țară dacă peste 50% din costurile producției provin din țara respectivă.

În cazul blocurilor comerciale, cum este și Uniunea Europeană, în certificatele de origine poate fi specificată doar denumire acestuia în locul țării cu pricină. Stabilirea originii este importantă deoarece în funcție de ea se stabilesc tarifele, embargoul precum și alte politici comerciale.

Pentru a beneficia de scutire de taxe vamale și formalități vamale rapide, exportatorul trebuie să facă dovada originii mărfurilor cu un certificat de origine eliberat de Camera de Comerț și Industrie Bacău.

Actele necesare pentru eliberarea unui certificat de origine sunt următoarele:

  • declarația de origine;
  • factura externă;
  • packing list / specificație de ambalare, care să precizeze greutatea brută / netă;
  • acreditiv și / sau contract;
  • împuternicire / delegație;
  • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declarație vamală, fișă tehnologică produs, factura de achizitie a produselor exportate in cazul in care acestea din urma nu au suferit modificari aduse la baza produsului ce face obiectul exportului ( originalul facturii de achizitie sau copie certificata de solicitant conform cu originalul) etc.

Pentru mai multe detalii privind eliberarea certificatelor de origine va sta la dispozitie Centrul de Promovare Economica – PromEc Bacau, e-mail ccibc@ccibc.ro.

        Impreuna in lumea afacerilor