Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Colaborarea MDRAP-AOR continuă

Poza stireLa București pe data de 7 august 2015 a avut loc reuniunea Consiliului Director al Asociației Orașelor din Romania (AOR) și s-a aflat accesul orașelor la programele cu finanțare europeană în exercițiul financiar 2014-2020.

În acest sens s-a prezentat participanților cele două programe operaționale pentru care MDRAP îndeplinește, în perioada 2014-2020, rolul de autoritate de management: Programul Operațional Regional (POR) și Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). POR si POCA sunt două dintre programele gestionate de Ministerul Dezvoltarii în perioada 2014-2020 care se adresează în mare parte dezvoltării orașelor și modernizării administrației publice. Sunt programe pentru care s-a inceput deja implementarea efectivă, sunt apeluri de proiecte lansate și ghiduri ale solicitantului în consultare public fiind o oportunitate pentru AOR să contribuie la acest proces.

 Ultimele studii de evaluare a impactului realizate pentru POR 2007-2013 arată că programul a avut o contribuție pozitivă, semnificativă în orașele în care s-au implementat proiecte: numărul mediu al persoanelor angajate este mai mare cu 8,31%, iar rata șomajului cu 0,89% mai mică, dublarea ratei imigrației, atractivitate pentru investitori. La capitolul infrastructură de educație – investițiile prin POR au dat rezultatele cele mai bune acolo unde bugetul local nu permitea finanțări de amploare. Astfel, în localitățile sărace, gradul de dotare cu logistică în școlile generale care au beneficiat de finanțare este cu 5,6% mai mare decât în celelalte. Foarte important este că există și un efect de propagare a rezultatelor pentru investițiile POR. De exemplu, de școlile modernizate sau dotate cu fonduri europene beneficiază și alți elevi din aceeași localitate, nu doar cei din școala vizată de investiții (laboratoare moderne de limbi străine, științe și informatică, centrele de artă sau facilitățile pentru practicarea sporturilor).

În cadrul acestei discuții primarii de orașe au ridicat și problema plafonului pentru cheltuieli de personal, stabilit conform Legii responsabilității fiscale, care nu acoperă plata salariilor din administrația publică locală până la sfârșitul anului în curs. MDRAP va analiza propunerile formulate pe această temă. MDRAP si AOR au încheiat în aprilie 2015 un acord de parteneriat pentru colaborarea interinstituțională în domeniile de activitate ale ministerului.

Acordul are la bază preocuparea comună a celor două organizații pentru buna funcționare a administrației publice, pentru identificarea unor resurse financiare care să corespundă competențelor transferate la nivelul autorităților administrației publice locale, pentru unificarea și perfecționarea cadrului legislativ în domeniul administratiei publice, pentru asigurarea unui consens în vederea continuării procesului de descentralizare. Totodată, părțile semnatare au în vedere consolidarea autonomiei locale a colectivităților locale prin promovarea măsurilor privind creșterea capacității administrativ-financiare și eficientizarea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții în orașele noastre.

Obiectivele acordului semnat se referă la:

  • respectarea principiilor autonomiei locale și descentralizării;
  • creșterea capacității administrative a colectivităților locale;
  • dezvoltarea parteneriatului cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale din România în vederea perfecționării cadrului legislativ și instituțional;
  • implicarea Asociației în acțiunile derulate de minister în procesul de elaborare și dezvoltare a politicilor regionale în vederea diminuării decalajelor economice și financiare dintre acestea;
  • reforma funcției publice și promovarea performanței profesionale a personalului din administrația publică;
  • stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile;
  • asigurarea consultării autorităților administrației publice locale la elaborarea politicilor fiscale și bugetare la nivelul administrației publice locale.

Sursa: www.mdrap.ro

        Impreuna in lumea afacerilor