Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca – dezbatere publica

BURSA LOCURILOR DE MUNCA - ABSOLVENTI - BUCURESTISenatul Romaniei a lansat în dezbatere publica Proiectul de lege intitulat “Completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca ”.

Prezentul proiect de lege reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietii muncii.

Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale. Pot fi subventionate urmatoarele categorii de servicii:

  • servicii publice de refacere si intretinere a infrastructurii, de ecologizare si de realizare a unor lucrari edilitare, organizate de autoritatile publice locale, de firme private sau organizatii neguvernamentale, cu avizul administratiei publice locale;
  • servicii sociale care cuprind activitati de ingrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autoritatile publice locale, organizatii neguvernamentale si alte organisme.

Subventiile prezentate se acorda angajatorilor pe o perioada de cel mult 12 luni, la solicitarea autoritatilor publice locale, pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca, din randul somerilor, pentru servicii de natura celor mai sus mentionate.

Cuantumul subventiei acordate este de 70% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca, din randul somerilor.

De asemenea, prin acest proiect de lege se urmareste reintroducerea cuprinsului art. 78 si art. 79 din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 28.05.2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunea:

2. Direct, contactand  Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor