Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Completarea normelor tehnice privind procedura de intocmire a formalitatilor vamale

0_138d7f214f05f5e38cd18bf844ad09ddDin data de 10.09.2015 a intrat in vigoare Ordinul nr. 2213/2015 pentru completarea normelor tehnice privind procedura de intocmire a formalitatilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2323/2014.

In baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere:

  • Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare;
  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 114/2014, cu modificarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I. Normele tehnice privind procedura de intocmire a formalitatilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2323/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 581 din 4 august 2014, se completeaza dupa cum urmeaza:

Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu urmatorul cuprins:

  • Art. 101. (1) In aplicarea prevederilor art. 201 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei, pentru trimiterile prevazute la art. 7 lit. d), in scopul efectuarii analizei de risc, biroul vamal poate autoriza depunerea declaratiei vamale inainte ca declarantul sa fie in masura sa prezinte marfurile sau sa le puna la dispozitie in vederea controlului acestora.
  • (2) Termenul in care marfurile trebuie prezentate sau puse la dispozitie este de 24 de ore de la depunerea declaratiei vamale.

 Art. II. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa: Conta.ro

        Impreuna in lumea afacerilor