Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Comunicat ANAF: Programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal

bani-acteANAF prezinta printr-un nou comunicat situatia pe intervale de risc fiscal, amintind ca aceasta consta in diferenta dintre alocarile de fonduri (cheltuieli, constituiri de depozite, investitii etc.) dintr-o perioada, din care au fost scazute eventualele surse neimpozabile, si veniturile declarate in aceeasi perioada – astfel, pentru primele 313 persoane selectate pentru verificari fiscale pralabile documentare (VFPD) urmare analizelor de risc efectuate de ANAF in luna mai 2015, aceasta situatie se prezinta dupa cum urmeaza:

 

Diferente de justificat (lei) Nr. persoane fizice selectate pentru VFPD
50.000  –     100.000 9
100.000   –     500.000 45
500.000   –    1.000.000 40
1.000.000  –    5.000.000 118
5.000.000  –  10.000.000 48
10.000.000 –  20.000.000 35
Peste 20.000.000 lei 18

Persoanele care prezinta risc de nedeclarare mai mic de 1 milion de lei au fost selectate in cea mai mare parte datorita faptului ca sunt rude sau afini cu persoane incadrate in transele superioare de risc, selectarea facandu-se concomitent, potrivit prevederilor legale. Art. 17^8 din HG 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, introdus prin HG 773/2011, prevede urmatoarele:
Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezinta pentru administratia fiscala se realizeaza prin:
a) procesarea si elaborarea listei persoanelor care depasesc riscul minim;
b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare, avand in vedere valoarea riscului de nedeclarare, in ordinea descrescatoare stabilita potrivit art. 17^7 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim stabilit potrivit art. 17^7 lit.
c) Daca din informatiile detinute organul fiscal identifica existenta in lista prevazuta la lit. a) a unor persoane care au calitatea de sot/sotie, rude sau afini pana la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane.
Sursa: www.conta.ro

        Impreuna in lumea afacerilor