Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Concediu de odihnă 2016: Ce trebuie să ştii atunci când ceri zile libere

calendar zile libereDreptul salariaţilor la concediu de odihnă anual plătit este garantat de legislaţia muncii, iar angajaţii nu pot renunţa la acesta. Deoarece anul trecut au fost făcute unele modificări la Codul muncii, astăzi vă reamintim principalele reguli pentru acordarea acestui tip de concediu.

Fiecare salariat are dreptul la un concediu de odihnă anual plătit cu o durată minimă de 20 de zile lucrătoare, aşa cum prevede Codul muncii. Totuşi, durata efectivă a concediului se stabileşte în contractul individual de muncă, respectând legea şi contractele colective de muncă aplicabile. Concret, angajatorii pot acorda în fiecare an şi peste 20 de zile de concediu, fie din proprie iniţiativă, fie în urma negocierilor cu sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor.

În baza legislaţiei muncii, angajatorii sunt obligaţi să acorde şi un concediu de odihnă suplimentar de minimum trei zile lucrătoare pentru anumite categorii de salariaţi. Mai precis, au acest drept cei care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi minorii cu vârste între 15 şi 18 ani.

Efectuarea concediului de odihnă este realizată fie în baza unei programări colective (cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor), fie în baza unei programări individuale (cu consultarea fiecărui salariat), ambele fiind făcute până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. Cu alte cuvinte, programările pentru 2017 trebuie făcute până la finele anului 2016, de exemplu.

“Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă. Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. În cadrul perioadelor de concediu stabilite (…) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia”, dispune Codul muncii în prezent.

Dacă programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul trebuie să o stabilească în aşa fel încât fiecare salariat să efectueze, într-un an calendaristic, cel puţin zece zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Indemnizaţia la care au dreptul salariaţii în timpul concediului de odihnă trebuie să fie cel puţin la nivelul salariului de bază, indemnizaţiilor şi sporurilor cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă (care sunt prevăzute în contractul individual de muncă). Practic, indemnizaţia reprezintă media zilnică a drepturilor salariale amintite (din ultimele trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul), aceasta fiind multiplicată cu numărul de zile de concediu.

Indemnizaţia de concediu de odihnă trebuie plătită de angajator cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu a salariaţilor.

Important! Concediul de odihnă poate fi întrerupt atât la cererea salariaţilor (pentru motive obiective), cât şi a angajatorilor (în cazuri de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariaţilor la locul de muncă).

Sursa:www.portalhr.ro

        Impreuna in lumea afacerilor