Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Conditii de eligibilitate pentru apicultorii care doresc subventii prin Programul National Apicol

3In ultimele zile ale anului trecut, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a emis o lista cu recomandari pentru apicultori si formele asociative din apicultura care doresc sa beneficieze de sprijin financiar prin Programul National Apicol.

Apiclutorii care doresc sa beneficieze de subventii oferite de APIA prin acest program trebuie sa indeplineasca o serie de conditii pentru a fi considerati eligibili. Iata care sunt principalele 11 conditii de eligibilitate de care trebuie sa tina cont apicultorii care doresc sa primeasca subventii:

 • Completarea la zi a registrelor formelor asociative prin implementarea, acolo unde este cazul, a recomandarilor formulate de cenzor, in Raportul privind gestiunea, in evidentele contabile, intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pana la 31 decembrie a fiecarui an;
 • Actualizarea registrelor sedintelor adunarii generale si a sedintelor consiliului de administratie, acolo unde este cazul, prin consemnarea sub forma de procese verbale a desfasurarii acestora, cu precizarea locului de desfasurare, datei, ordinii de zi, numarul de participanti, rezultatul votului, etc., conform prevederilor statutare si legale;
 • Optimizarea modului de organizare si desfasurare a adunarilor generale, acolo unde este cazul si consolidarea rolului acestora ca factor de decizie in activitatea formei asociative;
 • Initierea masurilor necesare pentru o gestionare mai judicioasa a consemnarilor din carnetele de stupina, acolo unde este cazul, prin verificarea concreta a acestora, avand in vedere ca, toate carnetele de stupina sunt vizate de forma asociativa;
 • Implicarea organelor de conducere ale formei asociative, acolo unde este cazul, in stabilirea si aprobarea angajarii unui nucleu de salariati, canalizati pe activitati punctuale, sub coordonarea conducerii formei asociative, conform prevederilor statutare si legale;
 • Implicarea organelor de conducere ale formei asociative, acolo unde este cazul, in stabilirea si aprobarea unui mod de operare uniform cu privire la schemele proprii de inmultire practicate in producerea roiurilor si familiilor de albine destinate comercializarii, din care sa reiasa rata de inmultire concreta pe care apicultorii si-o asuma;
 • Intocmirea si pastrarea unui registru, din care sa reiasa data inscrierii apicultorilor in asociatie;
 • Intocmirea si pastrarea unui registru cu evidenta carnetelor de stupina, care sa contina numar de inregistrare al acestora, numele si adresa apicultorilor;
 • Carnetele de membru emise de asociaĊ£ie sa menĊ£ioneze achitarea la zi a cotizatiei;
 • Procesele verbale de predare-primire a produselor apicole, sa fie evidentiate intr-un registru special care sa poata fi gasit la sediul asociatiei;
 • Decontarea produselor apicole achizitionate sa se realizeze pe baza de factura fiscala si nu pe bon fiscal.

Sursa: www.agroromania.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor