Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

200.000 DE EURO PENTRU MICROÎNTREPRINDERI

Fonduri Europene - Depositphotos

Decalajele în dezvoltarea antreprenorială a diferitelor regiuni ale ţării, măsurate prin numărul de microîntreprinderi la 1000 de locuitori, s-au adâncit în ultimii ani în România. Ne aflăm printre ultimele state membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte rata de supravieţuire a microîntreprinderilor după trei ani de la înfiinţare.

Ca răspuns la aceste probleme, în data de 6 mai 2019 a fost lansat apelul de proiecte din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, program dedicat sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor, cu accent pe:

 • consolidarea poziţiei pe piaţă în domeniile competitive,
 • dezvoltarea si promovarea spiritului antreprenorial,
 • încurajarea creării de noi întreprinderi,
 • materializarea ideilor noi.

Prin intermediul acestui program sunt eligibile pentru finanţare microîntreprinderile care:

 • au cel puţin un salariat,
 • au cel puţin un an de activitate,
 • au profit din exploatare înregistrat în anul 2018,
 • investesc în mediul urban.

Pot primi finanţare investiţiile sau activităţile care se referă la construirea, modernizarea şi extinderea spaţiilor de producţie sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 25.000 de euro, iar valoarea maximă este de 200.000 de euro. Finanţarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului, este considerată ca ajutor de stat, în regim de minimis şi poate fi acordată unei întreprinderi unice.

Ȋn acest context, Camera de Comerţ şi Industrie Bacău organizează conferinţa de diseminare:

200.000 DE EURO PENTRU MICROÎNTREPRINDERI

sâmbătă, 25 mai 2019, ora 12:00, la sediul CCI Bc din Str. Libertăţii nr. 1.

Agenda evenimentului cuprinde:

 • înregistrarea participanţilor
 • prezentarea apelului de proiecte pentru microîntreprinderi din cadrul POR 2014-2020
 • prezentarea şi discutarea condiţiilor de finanţare cuprinse în Ghidul solicitantului
 • întrebări şi răspunsuri

Prezentarea este realizată de o firmă de consultanţă specializată, cu peste 150 de proiecte scrise, din care 100 de proiecte implementate. Rata de implementare pe această măsură este de 100%.

Tariful de participare este de 150 de lei, tariful pentru membrii CCI Bc este de 50 de lei. Accesul la eveniment este posibil prin achitarea taxei de participare, până la data deschiderii conferinţei, în limita locurilor disponibile.

Detalii suplimentare privind evenimentul se pot obţine accesând www.ccibc.ro sau prin telefon – Mihai TULBURE, Director General, mobil 0744.708.317 şi Andreea PRISECARU, responsabil eveniment, mobil 0757.499.813.

        Impreuna in lumea afacerilor