Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Consultare mediu de afaceri romanesc - Modalitati de reducere a evaziunii fiscale

18-business-shutterstock-32Camerele de Comert si Industrie din Romania au derulat o consultare publica in vederea determinarii pozitiei mediului de afaceri romanesc in raport cu sistemul fiscal si modalitatile de reducere a evaziunii fiscale din Romania.

Chestionarul adresat comunitatii de afaceri a inclus un numar de cinci intrebari, cu raspuns deschis. Prin feedback-ul solicitat de la oamenii de afaceri, s-a urmarit identificarea principalelor aspecte problematice cu care se confrunta firmele in materie de fiscalitate şi centralizarea de propuneri pentru reducerea nivelului evaziunii fiscale din Romania.

Intrebarea 1:

Ce masuri considerati a fi necesare pentru crearea unui cadru fiscal preductibil?

Companiile romanesti au indicat o serie de masuri necesare pentru dobandirea predictibilitatii cadrului fiscal din Romania, majoritatea firmelor respondente indicand necesitatea implementarii unui Cod Fiscal pe o perioada de cel putin 3-5 ani, ale carui prevederi sa ramana neschimbate, in vederea planificarii bugetelor companiilor pe perioade anuale si multianuale.

Un alt aspect pe care companiile il gasesc important consta in implementarea modificarilor aduse Codului Fiscal a cel putin sase luni dupa aprobare, concomitent cu o larga consultare a mediului de afaceri in vederea modificarii reglementarllor fiscale. O astfel de abordare Ie va permite companiilor sa ii ajusteze bugetele in timp util pentru respectarea noilor prevederi ale Codului Fiscal.

Companiile soliclta, de asemenea, simplificarea legislatiei fiscale si reducerea sau comasarea nivelului de taxe si impozite. Acest aspect este considerat necesar de companii pentru posibilitatea de dezvoltare a activltatilor acestora intr-un mediu fiscal predictibil.

In plus, firmele rornanesti au nevoie de asigurarea unei stabilitati legislative, care sa nu fie afectata de schirnbarile politice. Astfel, companiile considera stabilitatea necesara pentru predictibilizarea obligatiilor fiscale indiferent de orientarea decidentilor politici.

Companiile au indicat, ca masuri necesare pentru predictibilizarea sistemului fiscal, reducerea si eficientizarea aparatului de stat din domeniul fiscal, necesitatea implementarii unui sistem de plati electronice, acordarea de facilltati fiscale pentru companiile care investesc si creeaza locuri de rnunca, posibilitatea verlficarll on-line a sltuatiei fiscale a unui contribuabil si renuntarea la supra taxarea proprietatilor inchiriate.

In plus, companiile au surprins ca necesare aspecte precum transmiterea de informatii clare agentilcr economici, pentru a diminua riscul de incalcare a prevederilor Codului Fiscal si aplicarea tratatelor de evitare a dublei taxe.

Intrebarea 2:

In opinia dumneavoastra care este taxa/impozitul/contributia care afecteaza cel mai mult activitatea companiei dumneavoastra?

In ceea ce priveste taxele pe care companiile romanesti Ie considera ar prezenta piedici in vederea desfasurarii si dezvoltarii activitatii economice, peste jumatate dintre oamenii de afaceri care au raspuns la chestionarul CCiR au indicat nivelul TVA prea ridicat drept taxa care Ie afecteaza cel mai mult activitatea.

Pe locul secund in ceea ce priveste taxele existente care afecteaza activitatea economica se situeaza nivelul taxelor aferente fortei de munca, circa 40% dintre cei chestionati constatand necesitatea reducerii contributiilor angajatorilor la bugetul destat pentru angajatii lor.

Alte taxe rnentionate de cei chestionati sunt: impozitul pe profit (nivel ridicat), impozitul pe constructii speciale si accizele aferente energiei electrice si combustibilului.

Intrebarea 3:

In ce masura afecteaza evaziunea fiscala afacerea dumneavoastra? Va rugam sa motivati.

Cel mai nociv efect al evaziunii fiscale, in opinia companiilor, este reprezentat de crearea unui cadru de concurenta neloiala pe piata, cauzata de nedeclararea veniturilor si posibilitatea producerii si livrarii de produse si servicii la preturi mai mici de cei care practica evaziunea fiscala. In acest sens, companiile au semnalat necesitatea reducerii nivelului de evaziune fiscala de pe piata pentru posibilitatea dezvoltarii afacerilor si implementarea unui cadru concurential corect.

Aspecte problematice cauzate de evaziunea fiscala din Romania, mentionate de companiile chestionate, includ, de asemenea: tendinta decidentului politic de a creste taxele pentru a acoperi deficitul cauzat de evaziunea fiscala, cresterea cheltuielilor firmei din cauza platilor nedeclarate de competitori, ceea ce conduce la scaderea profitului si, implicit, la scaderea incasarilor la bugetul de stat aferente impozitului pe profit, cresterea costurilor pentru asigurarea veridicitatii produselor, supraverificarea producatorilor si scaderea puterii generale de curnparare a consumatorilor din cauza evaziunii de pe piata.

Intrebarea 4:

Daca ati fi factor de decizie, ce masuri ati propune pentru reducerea evaziunii fiscale?

Cele mai multe companii dintre cele care au raspuns la chestionarul CCIR au indicat o scadere a nivelului general al taxelor si impozitelor drept cea mai buna modalitate de reducere  a evaziunii  fiscale, fapt care ar conduce la stimularea operatorilor economici sa se conformeze cu obligatlile fiscale si, implicit, la largirea  bazei de contribuabili si cresterea veniturilor incasate la bugetul de stat din taxe si impozite.

A doua cea mai sugerata masura de companii se refera la consolidarea controalelor autoritatilor  fiscale, indeosebi in zone si domenii cu potential   ridicat de evaziune fiscala. Astfel, agentli economici au indicat ca sporirea controalelor  in domenii  precum panificatie,  flori,  legume,  fructe etc. sau in zone rurale  ar avea rezultate  in  lupta  cu evaziunea fiscala.

De asemenea,  companiile  au indicat  ca masuri  benefice  pentru  reducerea evaziunii simplificarea  legislatiei   fiscale,  pentru   o  mai  buna  intelegere   de catre  operatorii economici, operarea   tuturor platilor prin sistemul   bancar, pentru reducerea posibilitatilor de  evaziune,  combaterea  coruptiei   si a culturii bazate  pe  coruptie, implementarea  unui  sistem   de loterie   fiscala pentru consumatori (persoane fizice) sau eficientizarea personalului din sistemul fiscal. Alte masuri indicate de mediul de afaceri se refera la cresterea investitlllor; care va conduce la rnarirea bazei de contribuabili, impozitarea in baza cifrei de afaceri si implementarea unui sistem de educatie financiara adresat, in primul rand, elevilor, insa care se poate adresa intregii  societati.

Intrebarea 5:

In activitatea dumneavoastra  credeti ca ar fi nevoie de mai multa indrumare din partea institutillor statului cu privire la aplicarea legislatiei?

Majoritatea companiilor care au raspuns la chestionarul CCIR au indicat nevoia de indrumare  din  partea institutiilor specializate in sistemul fiscal. Acestea reclama structura complicata a Codului Fiscal, sugerand ca simplificarea prevederilor fiscale ar reduce necesitatea de indrumare din partea autoritatilor publice.

Un alt aspect mentionat de companii s-a referit la nevoia unei schirnbari in atitudinea generala a organelor de control fiscal, pe care Ie considera responsabile de crearea unei culturi de conformare a agentilor economici cu obligatiile fiscale pe care Ie impune legislatia in vigoare. Astfel,  companiile  au indicat  necesitatea  cooperarii  cu organele de  control  fiscal,  a caror orientare este in prezent, mai degraba catre amendarea companiilor decat cat reconsilierea acestora.

De asemenea, companiile  au intentionat nevoia publicarii unui calendar fiscal de catre autoritati, ca modalitate de indrumare a agentilor economici si necesitatea  formarii corespunzatoare  a aparatului de lucru al organelor fiscale, pentru intelegerea optima a prevederilor Codului Fiscal, aplicarea si explicarea acestora operatorilor economici care au nevoie de consiliere.

Sursa: CCIR

        Impreuna in lumea afacerilor