Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Consultare publică privind Ghidul Solicitantului de finanțare

ghidAutoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021 – 2027, a lansat pe 31 martie 2023, în consultare publică, Ghidul Solicitantului de finanțare – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1.

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel au ca scop facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a microîntreprinderilor, de tipul:

a) dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii;
b) implementarea de noi tehnologii, automatizare;
c) activități de marketing și branding

Solicitanții eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, au sediul social în regiunea Nord-Est și propun investiții în regiunea Nord-Est, în mediul urban.

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 30 milioane euro (25.5 mil. euro FEDR + 4.5 mil. euro BS).

        Impreuna in lumea afacerilor