Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Consultare publica privind infiintarea Institutului Roman de Comert Exterior

shutterstock_130707374Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, a lansat in consultare publică proiectul de hotararare privind infiintarea Institutului Roman de Comert Exterior care va avea următoarele atributii:

 • In domeniul general de competentă:
 • asigură realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale Romaniei in străinătate;
 • propune Ministerului Economiei, Comertului şi Turismului in vederea promovării proiecte de acte normative specifice domeniului de activitate;
 • asigură reprezentarea pe plan international in domeniile sale de activitate şi dezvoltă relatii cu institutiile similare din alte state, precum şi cu organizatiile internationale şi regionale in domeniul promovării şi internationalizării comertului şi reprezintă Romania in organizatiile internationale şi regionale de specialitate potrivit mandatului acordat;
 • atrage fonduri structurale şi implementează proiecte şi programe care vizează eficientizarea şi diversificarea instrumentelor de sustinere a exportatorilor şi promovării turistice a Romaniei;
 • asigură accesarea şi implementarea proiectelor şi a programelor cu finantare internatională in domeniul său de competentă;
 • organizează evenimente de promovare internatională de a intereselor economice ale Romaniei;
 • realizează actiuni de publicitate in mass-media pe pietele externe pentru promovarea intereselor economice ale Romaniei şi realizează materiale promotionale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunitătilor de afaceri şi a potentialului economic al Romaniei;
 • realizează studii in domenii de expertiză prioritare stabilite de Ministerului Economiei, Comertului şi Turismului;
 • emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege in domeniile sale de activitate;
 • In domeniul promovării exportului:
 • implementează Strategia Nationala de Export in domeniul de competentă;
 • organizează şi coordonează expansiunea economică şi comercială externă pe pietele de interes, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe;
 • realizează cercetare in domeniul economic, in domeniului expansiunii economice din perspectiva rolului integrator al Ministerului Economiei, Comertului şi Turismului, privind promovarea şi dezvoltarea schimburilor comerciale ale Romaniei, in principal, a exportului şi cooperării economice, a mediului de afaceri in general;
 • acordă consultantă privind deciziile guvernamentale de politică comercială;
 • dezvoltă proiecte care vizează creşterea şi diversificarea exportului;
 • initiază propuneri de programe şi proiecte pentru promovarea exporturilor romaneşti de produse şi servicii, in conformitate cu strategiile sectoriale de sustinere a acestora;
 • asigură dezvoltarea şi administrarea Portalului de comert exterior, in scopul promovării exporturilor de produse şi servicii romaneşti;
 • elaborează Programul de sustinere şi promovare a exporturilor cu finantare partială de la bugetul de stat, asigurand organizarea şi participarea la misiuni economice, targuri şi expozitii in tară şi in străinătate, realizarea de studii de piată, actiuni de publicitate cu caracter general, pe care il supune aprobării ministerului, conform domeniului de competentă;
 • In domeniul investitiilor străine şi al parteneriatelor public private
 • desfăşoară activităti de promovare a realizării investitiilor, in vederea dezvoltării economice sustenabile a Romaniei;
 • implementează strategii, politici şi programe in domeniul atragerii şi promovării investitiilor străine şi al dezvoltării parteneriatelor public-private;
 • asigură activitatea de promovare a investitiilor, indeplinind rolul de punct de contact şi de intermediar intre investitori şi autoritătile centrale şi locale;
 • examinează propunerile partenerilor străini pentru efectuarea de investitii in Romania şi propune actiunile pentru valorificarea acestora, consultand, după caz, institutiile şi societătile implicate;
 • elaborează cu Ministerul Economiei, Comertului şi Turismului strategiile de promovare a investitiilor străine in Romania şi a programelor de actiune pentru atragerea capitalului străin in economie, şi procedează la implementarea acestora, colaborand cu ministerele şi autoritătile administratiei publice centrale şi locale, in conformitate cu prioritătile şi cu programul de dezvoltare economică a tării;
 • monitorizează, analizează şi evaluează reactiile investitorilor străini in legătură cu problemele curente ale activitătii de investitii in Romania, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a actiona in consecintă, in vederea dezvoltării economice sustenabile a Romaniei;
 • promovează, in buletine specializate, prin articole şi materiale informative, proiecte concrete de investitii in Romania;
 • organizează, in baza directiilor de dezvoltare şi a prioritătilor stabilite de Guvern, misiuni economice in Romania, generale sau specializate pe domenii de activitate in vederea atragerii de investitii;
 • poate incheia, in conditiile legii, conventii şi intelegeri de colaborare cu institutii, asociatii, firme de specialitate şi experti din străinătate, in scopul promovării investitiilor străine in Romania;
 • actionează, inclusiv prin consultări cu investitorii romani şi străini, cu organizatiile profesionale, cu patronatele şi cu Camera de Comert şi Industrie a Romaniei şi a Municipiului Bucureşti, Camerele de Comert Bilaterale, pentru mentinerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil promovării investitiilor străine, prin asigurarea armonizării legislative in domeniu, simplificarea procedurilor şi eliminarea barierelor administrative;

Proiectul este disponibil pe site-ul www.ccibc.ro, sectiunea Acte spre Consultare, subsectiunea Consultarea firmelor privind actele autoritatilor nationale si europene.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 5 februarie 2015.

 

        Impreuna in lumea afacerilor