Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Continuitate şi performanţă alături de Şcoala de Comerţ şi Industrie

rsz_dsc_0351

Consecvenţi conceptului de învăţare permanentă – văzut ca motor al întregii evoluţii profesionale şi personale, am pornit pe lungul drum al dezvoltării cu gândul mărturisit ca Şcoala de Comerţ şi Industrie să devină „portavocea” nevoilor de formare profesională a comunităţii de afaceri băcăuane, să „asculte” şi să  preia interesele de dezvoltare ale acesteia, nevoi pe care le-am materializat ulterior în cursuri, programe de formare, workshopuri, seminarii de pregătire/informare, caracterizate printr-un grad înalt de eficienţă şi calitate. Pe acest parcurs al devenirii, am înţeles că apărarea şi promovarea intereselor mediului şi a comunităţii de afaceri în faţa vremurilor şi a regimurilor, constituie adevăratul nostru crez, „coloana vertebrală” a ceea ce suntem şi a ceea ce facem astăzi.

Evoluţia, dezvoltarea este o cale, un drum, care are un început, un trecut şi mai mulţi” viitori posibili”, de aceea orice prezentare a Şcolii de Comerţ şi Industrie trebuie văzută temporal, longitudinal, trebuie văzută în adevăr şi informaţie.

 

Camerele de Comerţ în perioada interbelică – progres şi slujire a interesului naţional

„Începutul poartă în el seminţele viitorului” spune un celebru dicton, nevoile economiei din perioada anilor 1921 şi 1925 (adevărate „borne kilometrice existenţiale” ale Şcolii de Comerţ şi Îndustrie de astăzi), au generat o nevoie acută de servicii de sprijin pentru capacităţile de producţie ale vremii. România ieşise din Primul război Mondial şi se înscrisese pe o spirală ascendentă a progresului şi a bunăstării economice, lucru evidenţiat şi de documentele vremii: devenea Grânarul Europei, Bursa Românească de Valori era una din cele mai puternice instituţii de profil din Europa, cotaţia petrolului se stabilea la noi în ţară, leul era monedă forte, unele din cele mai puternice centre educaţionale europene erau universităţile româneşti, aveam o clasă intelectuală, politică de elită, cu un puternic sentiment de apartenenţă la naţiunea română şi la valorile ce ne caracterizau. Toate aceste rezultate de netăgăduit au avut în spate o infrastructură economică şi socială, bine pusă la punct, în care poziţia, activitatea şi influenţa Camerelor de Comerţ a fost una determinantă pentru progresul ţării.

”Copiii de suflet” ai Camerei de Comerţ şi Industrie, Şcoala Comercială Elementară -1921 şi Şcoala Superioară de Comerţ –1925, au avut o importanţă covârşitoare în expansivul mecanism economic al timpului, generând specializări, abilităţi, deprinderi necesare muncitorilor angrenaţi în fluxurile din fabrici. Industrializarea, producţia susţinută şi buna organizare au fost comandamentele vremii, toate subordonate în acel moment unui interes naţional major. Ca un arc peste timp, astăzi, continuitatea conceptelor de gândire, şi acţiune cunosc  forme noi de exprimare dar având sensuri similare: Competitivitate, Predictibilitate, Dezvoltare durabilă, Eficienţă, Inovaţie.

Reînfiinţarea Fundaţiei „Şcoala de Studii Comerciale” în data de 24 aprilie 2000 a însemnat şi momentul schimbării de paradigmă, prilej cu care am „setat” noii vectori de acţiune şi dezvoltare: DIALOG permanent cu mediul economic şi comunitatea de afaceri pentru identificarea nevoilor reale pe care acestea le au, CREDIBILITATE construită pe SERVICII DE CALITATE oferite întreprinzătorilor şi angajaţilor lor, PROACTIVITATE şi APLECARE la nevoile de dezvoltare ale comunităţii băcăuane prin proiecte construite şi derulate în parteneriat cu administraţia şi socialul băcăuan.

 

Civilizaţia „Coşului de fum” sau „ Societatea Informaţională” ?

Dacă în anii interbelici predomina accentul pe producţia cantitativă şi pe specializările profesionale de bază- deziderate economico militare uşor de înţeles în contextul vremii, astăzi am conştientizat că omul care mânuieşte bisturiul, care programează computerul, care gestionează responsabil şi eficient utilajele, „omul din spatele lucrurilor” este cel asupra căruia trebuie să ne concentrăm toate eforturile şi resursele disponibile.

„Homo Faber” s-a transformat în „Homo Sapiens”, munca brută s-a metamorfozat în muncă cu valoare adăugată, „Civilizaţia coşului de fum” a lui Alfred Toeffler este una perimată, astăzi fiind momentul de glorie a Societăţii tehnologice, a informaţiei, a educaţiei centrată pe competenţe cheie şi a Învăţării pe parcursul întregii vieţi.

Într-un cuvânt, dezvoltarea resurselor umane a devenit piatra unghiulară a întregii existenţe umane, este cea care face diferenţa între reuşită şi eşec, între dezvoltare şi dispariţie.

Elementul de noutate şi de impact pe care îl aduce Şcoala de Comerţ şi Industrie mediului economic băcăuan este o abordare de tip integral, holistic a nevoilor de formare profesionale identificate, întreprinzătorul şi angajaţii săi nefiind văzuţi disparat ci ca părţi ale aceluiaşi întreg, a cărui bună funcţionare constă în îmbinarea, armonizarea şi acţiunea sinergică a părţilor ce-l compun. Angajatul are nevoie de formare şi de pregătire, întreprinzătorul, la rândul lui, are nevoie permanentă actualizare, specializare şi dobândire  de noi competenţe ce îi permit să realizeze un act managerial de calitate.

 

Inovaţie, Creativitate şi Servicii integrate sau, pe scurt, Şcoala de Comerţ şi Industrie

rsz_dsc_0354În baza acestei noi abordări educaţionale, am venit în întâmpinarea clienţilor Şcolii cu pachete de servicii integrate, flexibile, „croite” pe nevoile firmelor şi a angajaţilor lor,  am propus lectori dedicaţi şi specializaţi în domeniile lor de referinţă, am făcut din cursurile de formare profesională prilejuri reale de învăţare şi de dezvoltare  profesională şi personală, am înţeles faptul că programele de pregătire sunt adevărate „unelte”, generatoare de plus valoare economică şi umană.

Punând dezvoltarea programelor de pregătire profesionale în centrul preocupărilor noastre de dezvoltare internă, pas cu pas am îmbunătăţit portofoliul de cursuri, l-am diversificat, l-am modelat şi pliat solicitărilor partenerilor şi clienţilor noştri, produsul final acoperind toate tipurile de nevoi de formare profesionale:

  • cursuri de iniţiere( Inspector resurse umane, Stivuitorist, Contabilitate, Manager european);
  • cursuri de calificare ( Ospătar, Bucătar, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist);
  • cursuri de perfecţionare( Manager al sistemelor de mediu, Expert achiziţii publice, Manager proiect, Expert accesare fonduri structurale, Formator, Auditor calitate, Manager calitate, Specialist SSM, Asistent relaţii publice şi comunicare;
  • cursuri de specializare ( Igienă).

Însă nu ne-am limitat doar la a oferi ci am dus mai departe procesul educaţional spre creaţie şi inovaţie aplicată. Astfel, la solicitarea companiilor băcăuane, am iniţiat şi conceput cursuri de iniţiere şi calificare pentru domenii mai puţin abordate de piaţa furnizorilor de formare profesională: agricultură şi prelucrarea maselor plastice.

În acelaşi timp, utilizând competenţele şi experienţa internă a membrilor echipei Şcolii, am construit  „Generatorul de idei ” –  în fapt, o arhitectonică de creaţie modernă, flexibilă, inovativă, compusă  din „Laboratorul de cursuri” alături de un pachet de instrumente şi proceduri de marketing focusat, fapt ce ne permite să răspundem prompt şi calitativ la toate solicitările de formări profesionale venite din partea comunităţii băcăuane.

Produse autentice de concepţie a „Generatorul de Idei” sunt şi proiectele: „Banca de Competenţe” – un proiect dedicat absolvenţilor cursurilor Şcolii de Comerţ şi Industrie, ce se vrea a fi un sprijin palpabil şi imediat de punere în contact a ofertei de muncă specializate cu întreprinzătorii locali; „Eu şi Camera de Comerţ” – o campanie de informare, conştientizare şi formare a spiritului şi culturii antreprenoriale băcăuane, un proiect prezentat sub formă de caravană,  dedicat absolvenţilor de liceu, şcoli profesionale, universităţi în an terminal, „Colţul Specialistului”- un proiect de suflet dedicat circulaţiei libere a ideilor şi a împărtăşirii de bune practici, „Şcoala Primarului” – un proiect de formare şi specializare dedicat reprezentanţilor administraţiei locale, realizat într-un mod atractiv, „Auditul de training” – servicii de consultanţă oferite pentru evaluarea la nivel intern a nevoii de training, conceperea de programe de formare profesională personalizate, evaluarea ulterioară a rezultatelor obţinute.

 

De ce noi?

Dincolo de oportunitatea şi eficienţa programelor de pregătire a Şcolii de Comerţ şi Industrie, lucru reflectat şi în gradul de satisfacţie înalt al absolvenţilor noştri, stă un volum impresionant de muncă, gândire, cunoaştere şi dedicaţie, toate circumscrise ideii de CALITATE. Prin centrarea pe detaliu şi atenţia acordată fiecărei etape din conceperea, lansarea şi derularea programelor de formare profesională, Şcoala de Comerţ şi Industrie a devenit un adept şi promotor al conceptului de calitate integrată în produs, încă din faza de creaţie.

rsz_dsc_0331

Dar REUŞITA înseamnă MUNCĂ, iar MUNCA înseamnă OAMENI, oameni pregătiţi, cu aplecare spre a împărtăşi cunoştiinţe şi valori celor din jur, oameni pe care îi aşteptăm să ne devină COLEGI! Expansiunea echipei Şcolii de Comerţ şi Industrie este un proiect în derulare, deschis comunităţii, proiect prin care invităm alături de noi profesionişti sau tineri la început de carieră, pentru a genera proiecte noi ca  răspuns la cerinţele tot mai numeroase şi mai complexe ale companiilor băcăuane!

 

Vă aşteptăm alături de noi şi vă invităm sa accesaţi site-ul www.ccibc.ro/formare-profesională pentru a afla mai multe detalii despre oferta de cursuri si serviciile pe care vi le putem pune la dispozitie!

        Impreuna in lumea afacerilor