Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Contractul de training si clauzele de formare profesionala

pl

Formarea profesionala devine decizie oficiala, concreta, doar in prezenta unui act aditional la contractul individual de munca al salariatului.

Iata cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le cunoastem cu privire la formarea profesionala a salariatilor in 2015.

Avem in Codul Muncii 2015 nu mai putin de 19 articole care detaliaza subiectul formarii profesionale a salariatilor. De la art. 192 si pana la art. 210, discutam despre formare profesionala, contractul de formare profesionala si contractul de ucenicie.

De ce se impune asigurarea de programe de formare profesionala? La ce bun si care sunt obiectivele principale ale unei astfel de decizii?

 • adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;
 • obtinerea unei calificari profesionale;
 • actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;
 • reconversia profesionala determinata de restructurari socio-economice;
 • dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
 • prevenirea riscului somajului;
 • promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.

Cum se realizeaza formarea profesionala a salariatilor? Un curs, ucenicie, stagiu?

Toate acestea sunt moduri prin care formarea profesionala a salariatilor se poate realize.

Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme, conform art. 193 din Codul Muncii:

 • participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate;
 • stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
 • stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;
 • ucenicie organizata la locul de munca;
 • formare individualizata;
 • alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

Se tot discuta despre obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programe de formare profesionala. Care sunt datele concrete ale problemei?

Art. 194 din Codul Muncii spune in mod clar ca angajatorii sunt obligati sa asigure participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:

 • cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati;
 • cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.

Cine suporta cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala?

Legea spune ca toate cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala sunt asigurate si se suporta de catre angajator, daca initiativa ii apartine lui.

Daca initiativa apartine angajatului, angajatorul are dreptul de a analiza situatia, costurile si de a decide masura in care programul poate fi urmat si daca respectivele costuri vor fi acoperite total sau partial.

Atentie! Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala sunt deductibile fiscal.

Daca angajatorul are doar 5 angajati, spre exemplu, mai este el obligat sa isi trimita angajatii la formare profesionala?

Oricare ar fi numarul angajatilor, angajatorii au obligatia de a asigura programe de formare profesionala pentru toti angajatii.

Art. 195 prevede si obligatia angajatorului care detine mai mult de 20 de salariati.

Acesta are obligatia de a elabora anual si de a aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea reprezentantilor salariatilor.

Acest plan de formare profesionala se va anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate. Evident, continutul planului de formare profesionala trebuie sa fie facut cunoscut tuturor salariatilor.

Dar cine decide participarea la formarea profesionala? Se intampla din initiativa angajatorului sau la cererea angajatului?

Participarea la formarea profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului, dar si la initiativa salariatului. Trebuie sa fie un lucru de comun acord, o decizie gandita obiectiv de ambele parti.

Un angajat nu poate fi obligat sa participe la un program de formare profesionala pe care nu doreste sa il urmeze. Angajatul nu reprezinta posesia angajatorului si deciziile sale nu pot fi ingradite de dorintele acestuia.

Art. 196 alin. (2): Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

Ce se intampla cu vechimea de munca in timpul programului de formare profesionala?

Art. 197. (1) In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.

(2) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute.

(3) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.

Atentie la faptul ca in cazul in care angajatul participa la un curs de formare profesionala, conform prevederilor de la alineatul (1), atunci el nu poate avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.

Art. 198. (1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art. 197 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.

(2) Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.

(3) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei prevazute la alin. (1) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.

(4) Obligatia prevazuta la alin. (3) revine si salariatilor care au fost concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

Ce se intampla in situatia in care salariatul solicita participarea la o forma de pregatire profesionala cu scoaterea din activitate?
In aceasta situatie, angajatorul va analiza solicitarea salariatului impreuna cu reprezentantii salariatilor.

In termen de 15 zile de la primirea solicitarii, angajatorul va lua o decizie. Angajatorul va decide si care sunt conditiile in care va permite salariatului sa participe la acest program de pregatire profesionala, inclusiv daca va suporta in totalitate sau in parte costul ocazionat de aceasta.

Art. 200. din Codul Muncii prevede si faptul ca salariatii care au incheiat un act aditional la contractul individual de munca cu privire la formarea profesionala au posibilitatea de a beneficia, pe langa salariu, si de alte avantaje in natura pentru formarea profesionala.

Ce trebuie sa stim despre contractul de calificare profesionala?

Art. 202 defineste contractul de calificare profesionala ca fiind contractul in baza caruia salariatul se obliga sa urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru a dobandi o anumita calificare profesionala.

Care sunt conditiile pentru a incheia un contract de calificare profesionala?

Contractul de calificare profesionala se va incheia de catre angajatii de minim 16 ani, care nu au dobandit o calificare sau au dobandit o calificare ce nu le permite mentinerea locului de munca la acel angajator. Contractul de calificare profesionala se incheie pentru o durata cuprinsa intre 6 luni si 2 ani.

Ce conditie-cheie trebuie sa indeplineasca angajatorii care doresc sa incheie contracte de calificare profesionala?

Doar angajatorii autorizati in acest sens de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pot incheia contracte de calificare profesionala.

Ce este contractul de adaptare profesionala? Ce presupune si in ce conditii se incheie?

Art. 204 din Codul Muncii prevede faptul ca un contract de adaptare profesionala se incheie atunci cand dorim sa facilitam adaptarea salariatilor debutanti la o functie noua, la un loc de munca nou sau in cadrul unui colectiv nou.

Contractul de adaptare profesionala va fi incheiat simultan cu incheierea contractului individual de munca sau atunci cand salariatul debuteaza in functia noua, la locul de munca nou sau in colectivul nou. Atentie la faptul ca nu exista contract de adaptare profesionala pe perioada nedeterminata. Atentionam totusi ca orice contract de adaptare profesionala se incheie pe o perioada de maxim 1 an.

Salariatul va fi supus unei evaluari pentru a se stabili daca angajatul poate face fata functiei noi, locului de munca nou sau colectivului nou in care ar urma sa presteze munca.

Cine realizeaza formarea profesionala a angajatilor?

Conform prevederilor art. 206 din Codul Muncii, formarea profesionala la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se realizeaza de catre un formator. Acesta este numit de catre angajator, in conditiile in care este un om calificat. Atentie la faptul ca nu poate fi formator angajatul care nu detin cel putin 2 ani in domeniul in care va realiza formarea profesionala. Formatorul poate asigura formare profesionala, in acelasi timp, pentru cel mult 3 salariati. Activitatea sa de formare profesionala se include in programul sau nomal de lucru.

Ce este ucenicul si ce presupune contractual de ucenicie?

Ucenicul este angajatul incadrat in munca pe baza unui contract de ucenicie. Art. 208 arata faptul ca ucenicia la locul de munca se organizeaza in baza contractului de ucenicie. Discutam despre contractul individual de munca cu urmatoarele reguli:

 • Angajatorul este obligat ca pe langa plata salariului, sa asigure formarea profesionala a ucenicului intr-o meserie conform domeniului acestuia de activitate.
 • Ucenicul este si el obligat sa se formeze profesional si sa munceasca in subordinea angajatorului respectiv.

Ucenicul beneficiaza de dispozitiile aplicabile celorlalti salariati, in masura in care ele nu sunt contrare celor specifice statutului sau.

Sursa: www.legislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor