Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cooperare teritoriala europeana 2014-2020: Reglementari financiare pentru 12 programe

proiect-inedit-in-moldova--orase-eco--o-viziune-comuna-in-zona-transfrontaliera-1397130714Guvernul a adoptat o Ordonanta referitoare la cele 12 programe pe care Romania le gestioneaza, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), în perioada 2014-2020, în cadrul Obiectivului „Cooperare teritoriala europeana” (Interreg). MDRAP coordoneaza managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente acestor programe si este Autoritate de management (AM) pentru 6 dintre aceste programe si Autoritate nationala (AN) pentru alte 6.
Ordonanta reglementeaza modul de alocare a fondurilor catre bugetele institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, si stabileste circuitele financiare ale programelor de cooperare teritoriala europeana. Este vorba atat de fondurile externe nerambursabile, cat si de cofinantarea de la bugetul de stat.
Actul normativ prevede, astfel, modul de întocmire a documentelor bugetare, fiind specificate ce tipuri de sume vor fi cuprinse în bugetul MDRAP, cu rol de AM /AN, în vederea asigurarii unei gestionari eficiente a fondurilor programelor.
Ordonanta prevede posibilitatea suportarii, de la bugetul de stat, a unei parti din cofinantarea necesara si a acordarii de plati în avans catre proiecte si catre contractori, conform prevederilor legale în vigoare.
Ordonanta reglementeaza, de asemenea, transferul de fonduri de la AM/AN la beneficiari si responsabilitatile acestora în recuperarea oricaror sume platite necuvenit în cadrul programelor derulate. Pentru alinierea la regulamentele programelor, actul normativ prevede obligativitatea efectuarii controlului de prim nivel asupra beneficiarilor lideri sau parteneri din Romania ai unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile, precum si a constituirii sistemului national de control de prim nivel. Acesta are atributii de verificare a furnizarii de produse si de servicii cofinantate, a realizarii lucrarilor, a conformitatii cheltuielilor declarate cu legislatia aplicabila, cu programul operational si cu conditiile de acordare a contributiilor pentru proiectul respectiv. În acelasi sens, beneficiarii sunt obligati sa asigure accesul autoritatilor cu atributii de verificare, control de prim nivel si audit la locatiile proiectelor si la documentele si informatiile legate de acestea.
Cele 12 programe de cooperare teritoriala europeana beneficiaza de cofinantare europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) si Instrumentul European de Vecinatate (ENI), astfel:

FEDR:

Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria;
Programul Interreg V-A Romania- Ungaria;
Programul transnational Dunarea;
Programul de cooperare interregionala INTERREG EUROPE;
Programul de cooperare URBACT III;
Programul de cooperare INTERACT III;
Programul de cooperare ESPON 2020

IPA II:

Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontaliera Romania – Serbia.

ENI:

Programul operational comun Romania-Ucraina 2014-2020;
Programul operational comun Romania-Republica Moldova 2014-2020;
Programul operational comun Bazinul Marii Negre 2014-2020;
Programul de cooperare transfrontaliera ENI Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2014-2020.
Pentru sprijinirea beneficiarilor finantarii, se asigura de la bugetul de stat un procent de maxim 13% din cheltuielile eligibile în cazul proiectelor finantate din FEDR si IPA si de maxim 8% pentru programele finantate din ENI.

Sursa: Guvernul Romaniei

        Impreuna in lumea afacerilor