Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cota obligatorie de achiziţie certificate verzi, redusă cu 30%. Schema de sprijin este în colaps.

mori vant 2Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES) face un ultim apel către Comisia de Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor pentru adoptarea amendamentelor la OUG 24 care să asigure echitatea între producătorii de energie din surse regenerabile şi care să evite colapsul generalizat al producatorilor care nu isi pot vinde certificatele verzi, se arată într-un comunicat al patronatului.

Potrivit documentului, PATRES a luat act, cu surprindere şi îngrijorare, de decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei de a stabili o cotă obligatorie de achiziţie certificate verzi pentru operatorii economici, aferentă primelor 3 luni ale anului 2017, la o valoare de 0,210 certificate verzi/MW (conform Ordinului ANRE nr.30, publicat în Monitorul Oficial nr 187/28.02. 2018).

Reprezentanţii patronatului reamintesc că organizaţia a semnalat că „reducerea succesivă a cotei conduce la un grad foarte mic de absorbţie a certificatelor verzi, fapt care va amplifica şi mai tare distorsiunile în piaţă şi va provoca pierderi uriaşe pentru producători”.

Totodată, reprezentanţii producătorilor de energie îşi exprimă speranţa că, „prin modificările care vor fi aduse OUG 24, se vor rezolva, alături de alte aspecte nefuncţionale, două probleme fundamentale, şi anume: lichiditatea si gradul de absorbtie al certificatelor in piaţă şi modul în care ajutorul este distribuit, unii producătorii reuşind să-şi vândă toate certificatele, în timp ce alţii nu vând nimic, o situaţie pe care o catalogăm ca fiind incorectă”.

Un ultim aspect important semnalat de PATRES face referire la recomandarea adoptată pe 17 ianuarie de către Parlamentul European, ţările membre ale Uniunii Europene trebuie să ajungă, până în anul 2030, la o ţintă de 35%, energie din surse regenerabile. Decizia finală aparţine Comisiei Europene după negocieri cu statele membre.

În comunicat se mai arată că ţara noastră a atins in anul 2015 un nivel de 24.7%, însă „în contextul în care investiţiile în regenerabile au fost distruse sistematic, va fi foarte dificil să se atingă in viitor o cotă de peste 30% fara restabilirea increderii investitorilor”.

Mai multe informații de referință se pot găsi pe pagina:

http://www.energynomics.ro/en/asociatii/patres-renewable-energy-producers-organization-in-romania/

        Impreuna in lumea afacerilor