Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Crescatorii de vaci de lapte din zone defavorizate primesc in plus 3 milioane de euro pentru subventie

ferma-bovineValoarea ajutorului financiar specific, acordat in baza Hotararii Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita si producatorilor de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014, se calculeaza anual in lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrala Europeana la ultima cotatie a lunii septembrie, care este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 42.824.205 euro.

In cazul crescatorilor de vaci de lapte, suma alocata este de 25.447.205 de euro, echivalent in lei, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, lansat in dezbatere publica de Ministerul Agriculturii.

Prin Hotararea Guvernului nr. 298/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014, s-a stabilit schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita si producatorilor de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, conform prevederilor  art. 68 alin. (1) lit. b) a Regulamentul (CE) nr. 73/2009 in functie de efectivul de animale detinut/beneficiar/categorie din urmatoarele categorii:

  • vaci de lapte;
  • bivolite de lapte;
  • taurine din rase de carne si metisii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne;
  • femele ovine/caprine.

Suma totala alocata acestei scheme de sprijin este  de 39.824.205 de euro, se precizeaza in nota de fundamentare.

In urma analizei datelor furnizate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constat ca efectivul de vaci de lapte din zone defavorizate a crescut in anul 2014 la 348 mii capete solicitate, o crestere de circa 50 mii de capete, care ar conduce la un nivel mai scazut al cuantumului pe cap, comparativ cu anii precedenti, ce ar putea descuraja activitatea de crestere a vacilor de lapte, tinand cont si de influenta negativa a desfiintarii cotelor de lapte.

In anul 2014, pentru fondurile mutuale, conform prevederilor art.68 alin.(1) lit.e) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 si notificarii Romaniei nr.79213/31.01.2014 catre DGAgri, a fost alocata suma de 3 milioane euro.

Sursa: www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor