Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cum se poate obtine in 2016 subventia pentru pajisti permanente

legea-pajistilor-640x330 (1)Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege care vizeaza o serie de modificari si asupra conditiilor pe baza carora se acorda subventia pentru pasuni si pajisti.

Potrivit proiectului legislativ de modificare a Ordinului 619/2015, documentele prin intermediul carora fermierii fac dovada utilizarii pajistilor permanente apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sau ADS sunt:

  1. a) copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune sau de inchiriere incheiate intre, pe de o parte, primarii/consiliile judetene sau ADS si, pe de alta parte, crescatorii de animale sau asociatiile crescatorilor de animale, din care sa reiasa suprafata de pajiste permanenta utilizata, valabile cel putin pana la sfarsitul anului de cerere. Contractele de concesiune sau de inchiriere incheiate in conditiile legii inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin, avand ca obiect utilizarea pajistilor permanente apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, continua sa isi produca efectele pana la data incetarii prin modalitatile stabilite in contract;
  2. b) copia cardului exploatatiei, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 40/2010. In cazul in care fermierul nu detine card de exploatatie trebuie sa prezinte adeverinta eliberata de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, din care sa rezulte codul exploatatiei inscrise in RNE valabil la data depunerii cererii unice de plata.

In conformitate cu art. 7 alin. (2) din ordonanta, in cazul pajistilor comunale concesionate/inchiriate in conditiile legii de catre asociatiile crescatorilor de animale, beneficiarii platilor sunt membrii asociatiei, respectiv fermierii activi. Calculul suprafetelor aferente fiecarui membru se efectueaza proportional cu numarul de UVM detinut de fiecare membru in parte la data de 1 martie a anului de cerere, asigurandu-se cel putin incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha, pentru suprafata concesionata/inchiriata de catre asociatie.

Fiecare membru al asociatiei, solicitant al platilor directe in calitate de fermier activ, prezinta la APIA dovada utilizarii acestor suprafete de pajisti permanente, respectiv copia de pe contractul de concesiune/inchiriere al pajistii de catre asociatie si copia centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, numarul de animale detinute de catre fiecare membru al asociatiei, precum si suprafetele alocate acestuia pe blocuri fizice, folosind aplicatia GIS, pusa la dispozitie de catre APIA. Centralizatorul se intocmeste anual de catre asociatie, se vizeaza de catre primarie si este prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Fiecare membru al asociatiei, in calitate de beneficiar al platilor, declara la APIA in cererea unica de plata suprafetele utilizate de pajiste permanenta comunala care ii revin, folosind codul de cultura aferent pajistilor permanente utilizate in comun. In cazul suprafetelor utilizate in comun, fara delimitare fizica in teren, sanctiunile se calculeaza proportional cu suprafata declarata de catre fiecare fermier, membru al asociatiei, in blocul fizic in care a fost constatata neconformitatea.

Codul/codurile de exploatatie zootehnica si animalele declarate intr-o cerere unica de plata, pentru asigurarea incarcaturii cu animale pe pajistile permanente si/sau pentru solicitarea platilor pentru efectivele de animale, fac obiectul unei singure cereri unice de plata.

Cooperativele agricole prevazute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, precum si grupurile de producatori care desfasoara activitate agricola in calitate de fermier activ pe pajistile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, cu animalele pe care le detin, pot depune cererea de plata prin reprezentantul legal, in conformitate cu actul constitutiv si/sau statutul formei asociative.

Membrii formelor asociative mentionate la alin. (5) nu pot depune in mod individual cereri unice de plata in cadrul schemelor de plati pentru suprafetele sau animalele solicitate la plata de catre forma asociativa.

Utilizatorii de pajisti permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decat cele mentionate la alin. (1) si art. 6 alin. (1) care desfasoara cel putin o activitate agricola minima pe pajistile permanente aflate la dispozitia lor in conditiile legii, asa cum este definita la art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonanta, in calitate de fermieri activi, prezinta, la depunerea cererii unice de plata la APIA, documentele prevazute la art. 5 alin. (1) si alin. (2) precum si, dupa caz:

  1. a) copie a cardului exploatatiei zootehnice in care sunt inregistrate animalele sau adeverinta eliberata de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, din care sa rezulte codul exploatatiei inscrise in RNE valabil la data depunerii cererii unice de plata, in cazul in care proprietarul de pajiste permanenta detine animale prin care asigura o incarcatura minima de 0,3 UVM/ha;
  2. b) documentele doveditoare ale valorificarii fanului si/sau declaratiile privind depozitarea fanului pentru consumul cu animalele detinute in cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fanului in cazul persoanelor juridice, pana la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, in cazul in care proprietarul de pajiste permanenta nu asigura incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricola minima consta inclusiv in asigurarea unui cosit anual pe pajistile permanente aflate in proprietate, in perioada 15 iunie – 1 august. In cazul pajistilor permanente aflate sub angajamente in cadrul subpachetului 3.1 sau pachetului 6 al Masurii 10 – agro-mediu si clima sau in cadrul variantei 3.1 sau pachetului 6 al Masurii 214 – agro-mediu, cositul se efectueaza numai dupa datele stabilite in fisele masurilor si trebuie efectuat pana la finalul lunii septembrie. Documentele doveditoare ale valorificarii fanului sunt factura fiscala, in cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, in cazul persoanelor fizice;
  3. c) documentele privind depozitarea/valorificarea fanului, pana la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, in cazul in care proprietarul de pajiste permanenta nu detine animale, iar activitatea agricola minima consta exclusiv in asigurarea unui cosit anual, respectiv: 1. declaratiile privind depozitarea fanului, in cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, in cazul persoanelor juridice; 2. fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, in cazul persoanelor fizice, sau factura fiscala, in cazul persoanelor juridice.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor