Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cum puteti accesa fonduri europene pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

Reteaua-Nationala-a-Mestesugarilor-Rurali-640x330Activitatile non-agricole ii pot ajuta pe fermieri, cat si pe ceilalti locuitori din zonele rurale sa isi diversifice veniturile, mai ales in momentele in care sectorul agricol este supus unui context mai putin favorabil.

Astfel, prin intermediul fondurilor europene nerambursabile, disponibile prin PNDR, antreprenorii pot infiinta micro-intreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, putand contribui in acest fel si la mentinerea si dezvoltarea activitatilor mestesugaresti traditionale.

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul Submasurii 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale sunt:

 • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, productie de combustibil din biomasa – ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
 • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural, etc.).

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

 • fermieri sau membrii unei gospodarii agricole1 care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
 • micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin;
 • micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • sa prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole;
 • obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin submasura 6.2;
 • sediul social si punctul/punctele de lucru in care se va desfasura activitatea neagricola pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural (prin exceptie, pentru entitatile care desfasoara si activitati agricole si care sunt prioritizate astfel la selectie, punctul/punctele de lucru aferente acestor activitati agricole pot fi amplasate si in mediul urban);
 • implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minimum 30% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri).

Sprijinul nerambursabil aferent Submasurii 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finantare.

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si de 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 are alocata o finantare europeana in valoare de 8,12 milioane de euro, la care se adauga si o cofinantare din bugetul de stat de 1,34 miliarde de euro, fondul total de investitii ajungand astfel la circa 9,5 miliarde de euro.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor