Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cum puteti beneficia de reducerea normei de venit daca aveti culturi afectate de seceta

1a55ffbdf6f039e94bc53e969bc52c7f_XLPentru a veni in sprijinul fermierilor care au culturi afectate de seceta, Ministerul Agriculturii a decis sa acorde agriculturilor in acest an si o serie de facilitati fiscale, precum reducerea normei de venit. De asemenea, fermierii ale caror culturi au fost distruse de seceta vor primi si despagubiri in valoare de 400 de lei pe hectar pentru culturile de cereale si de 100 lei pe hectar pentru pasuni.

Pentru a beneficia de aceasta, fermierii trebuie sa desfasoare activitati agricole, individual sau intr-o forma de asociere, pe o suprafata de peste 2 ha – cereale insamantate in primavara, plante oleaginoase sau cartof, conform Ordinului Nr. 2204/2015 din 21 august 2015.

Reducerea normei de venit se va acorda proportional cu cu pierderea inregistrata, in cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum inghetul, grindina, poleiul, inundatiile, ploaia abundenta, seceta, precum si a celor produse de animalele salbatice doar daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

  1. a) venitul net se stabileste pe baza de norme de venit;
  2. b) pierderea afecteaza peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole vegetale sau din animalele detinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevazuta la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale;
  3. c) persoana fizica/asocierea fara personalitate juridica a depus formularul 221 “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”. In declaratie contribuabilii inscriu suprafetele destinate productiei agricole vegetale si efectivele de animale, fara a se lua in considerare pierderea inregistrata, ca urmare a evenimentelor prevazute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor se realizeaza, la cererea persoanelor fizice/ asocierilor fara personalitate juridica, de o comisie numita prin ordin al prefectului judetului/municipiului Bucuresti.

Norma de venit se poate aplica si pentru crescatorii de animale si apicultori

Crescatorii de animale, precum si apicultorii pot beneficia si eu de reducerea normei de venit. Acestia trebuie sa anexeze la cerere si certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de libera practica imputernicit, in care se precizeaza ca pieirea s-a datorat efectelor produse de seceta.

Cererea se depune pentru toate suprafetele afectate si animalele pierite, detinute pe raza unei unitati administrativ-teritoriale.

Pentru solicitarea reducerii venitului anual, persoana fizica trebuie sa depuna la Administratia Financiara o cerere pentru reducerea venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza de norme de venit, pe perioada de prescriptie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au inregistrat pierderile. La aceasta cerere se va anexa si procesul-verbal de constatare si evaluare a pagubelor.

In urma verificarilor, Administratia Financiara va intocmi un referat cu privire la reducerea venitului anual din activitati agricole. Norma de venit va fi diminuata cu procentul de pierdere inregistrata si inscrisa in cadrul procesului verbal de constatare pentru fiecare categorie de produse vegetala sau/si pentru fiecare categorie de animale. Ulterior, se stabileste veniturile corespunzatoare fiecare activitati agricole pentru care s-au inregistrat pierderi cauzate de seceta.

Organul fiscal calculeaza/recalculeaza venitul net anual, impozitul pe venitul din activitati agricole si emite formularul 260 “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale.

In situatia recalcularii impozitului pe venitul din activitati agricole, organul fiscal modifica decizia anterioara. In aceasta situatie, decizia de impunere cuprinde atat sumele stabilite anterior, cat si sumele rezultate in urma reducerii venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza de norme de venit. Decizia de impunere se comunica fermierului.

In situatia in care, pe baza documentelor prezentate, organul fiscal constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. 1, cererea privind reducerea venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza de norme de venit, se respinge.

Sursa:StiriAgricole.ro 

        Impreuna in lumea afacerilor