Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cum se completeaza cererea de finantare pentru Submasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri

This June 21, 2013 photo, organic farmers, Pete Hulupka and Lindsesy Whiteaker,  harvest lettuce and kale at her organic farm in Athens,  Ala.  Whiteaker and Halupka are discovering the rewards of planting, growing and harvesting a crop for the first time. The two 24-year-olds became commercial, organic farmers this year. Neither is from a farming family, but the love of nature and growing drew them to the business.   (AP Photo/The Decatur Daily, John Godbey)

Completarea cererii de finantare pentru cei care doresc sa acceseze fonduri europene prin submasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri, din PNDR, presupune ca solicitantul sa isi stabileaca pentru inceput dimensiunea economica a fermei. Pe baza acesteia, fermierul are posibilitatea sa afle si valoarea sprijinului de instalare la care se incadreaza.

Completarea Cererii de Finantare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei si a valorii sprijinului de instalare in Cererea de Finantare se completeaza tabelul cu Structura culturilor si calculul SO.

In aceasta sectiune a Cererii de Finantare se inscrie toata baza de productie (suprafete, animale, pasari si familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate si/sau arenda/ concesionare si care sunt inregistrate in Registrul Unic de Identificare de la APIA, si/ sau in Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriptie Veterinara si in Registrul Agricol inainte de solicitarea sprijinului.

Speciile de plante si de animale care nu se regasesc in domeniile privind calculul SO (Structura culturilor si Structura productiei zootehnice), nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii exploatatiei agricole, potrivit variantei consultative a Ghidului Solicitantului pentru Submasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri.

Incadrarea plantelor de cultura si a animalelor in tabelul privind calculul SO se realizeaza conform Regulamentului (CE) nr. 1444/ 2002 si a Catalogului Oficial al soiurilor si plantelor de cultura din Romania, aflate pe site la adresa www.afir.info. Coeficientii SO 2010 sunt calculati de compartimentul RICA, iar pentru stabilirea dimensiunii economice a exploatatiilor agricole se va tine cont de urmatorul algoritm:

  1. Pentru pui, gaini ouatoare, alte pasari valoarea SO se refera la 100 capete,
  2. Pentru ciupercarii valoarea SO se refera la 100 mp/an (sunt incluse 4 cicluri pe an),
  3. Pentru familii de albine valoarea SO este calculata pe stup.

Pentru exploatatiile zootehnice solicitantii trebuie sa detina in exploatatia agricola constructii zootehnice adaptate pentru cresterea animalelor si a pasarilor.

La momentul depunerii Cererii de Finantare, solicitantul se va angaja sa inregistreze exploatatia detinuta ca exploatatie comerciala de tip A, iar la data aprobarii de catre AFIR a deciziei pentru acordarea sprijinului exploatatia zootehnica trebuie sa fie inregistrata de catre ANSVSA (conform Ordinului Presedintelui ANSVSA nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, cu modificarile si completarile ulterioare), cu prezentarea documentului care certifica inregistrarea exploatatiei zootehnice de tip A.

Exploatatie comerciala de tip A – exploatatie de animale detinuta de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau persoane juridice organizate in conditiile legii, inregistrate si autorizate de oficiul registrului comertului, inregistrata in Sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor, care indeplineste conditiile prevazute in anexa nr. 50 la Ordinul ANSVSA nr. 16 si este inregistrata sanitar-veterinar.

Solicitantul, fermierul, are obligatia declararii la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile si neeligibile pe care le utilizeaza, nedeclararea intregii suprafete utilizate atragând dupa sine sanctiuni (art. 16 din Regulamentul CE nr. 640/2014 cu modificarile si completarile ulterioare). Pentru a se inregistra la APIA, suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;

La stabilirea dimensiunii exploatatiei agricole se ia in calcul intreaga baza de productie: suprafete si culturi, animale si pasari pe specii si categorii, precum si familiile de albine, utilizând tabelul privind calculul SO al exploatatiei

Solicitantii trebuie sa faca dovada existentei vetrei stupinei, desi terenul care formeaza aceasta vatra nu este obligatoriu sa fie inregistrat la APIA.

In situatia in care suprafata declarata in Registrul Unic de Identificare APIA este mai mare decât cea din Registrul Agricol, proiectul este neeligibil.

Suprafetele si culturile declarate la APIA trebuie sa fie identice cu suprafetele si culturile completate de solicitant in Cererea de Finantare.

Anul „0” din Planul de afaceri reprezinta anul care include ultima perioada de depunere a cererii unice de plata pe suprafata la APIA (depusa conform legislatiei nationale) si ultimele inregistrari efectuate in Registrul Exploatatiilor ANSVSA/DSVSA/Circumscriptie Veterinara inaintea datei de referinta, si se poate folosi si extrasul utilizatorului anterior (cedentul) de terenuri agricole (exploatatie agricola).

In dimensiunea economica a exploatatiei agricole culturile si animalele care asigura consumul uman si hrana animalelor trebuie sa reprezinte peste 75% din total SO, atât in anul 0 cât si la solicitarea acordarii celei de a doua transe de plata.

Solicitantii care detin exploatatii agricole zootehnice (inclusiv apicole) nu au obligatia sa detina baze de productie vegetala.

Rezultatul calcului dimensiunii exploatatiei agricole la data depunerii Cererii de Finantare coincide cu anul „0” din Planul de afaceri.

Anul ,,0” se realizeaza pe baza inregistrarilor din ultima perioada de depunere (inregistrare) a cererii unice de plata pe suprafata in Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale si/ sau in Registrul exploatatiilor ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriptia Veterinara conform situatiei existente in ferma zootehnica la momentul depunerii Cererii de Finantare, in nume propriu si/ sau al cedentului.

Ultima perioada de depunere (inregistrare) a cererii unice de plata pe suprafata in registrul unic de identificare de la APIA, este anul in care au fost inregistrate suprafete de teren la APIA, in numele formei de organizare a solicitantului (PFA, II, IF, SRL), incepând cu anul 2015.

Calculul SO in functie de perioada de desfasurare a sesiunii de proiecte se realizeaza astfel:

  1. Pentru sesiunile de proiecte derulate in perioada 01 ianuarie – si pâna la data deschiderii sesiunilor de inregistrare a cererilor de plata pe suprafata (APIA) se consulta si listeaza inregistrarile din IACS – APIA din anul anterior.
  2. Pentru sesiunile de proiecte derulate dupa inceperea sesiunilor de inregistrare a cererilor de plata pe suprafata (APIA) se consulta si listeaza inregistrarile din IACS – APIA din anul curent depunerii cererilor de finantare.

Nu sunt eligibile pentru sprijin acordat prin aceasta submasura contractele de comodat/ inchiriere incheiate pentru terenurile agricole (inclusiv pasuni si fanete).

Pentru completarea indicatorilor privind incadrarea in zonele normale, cu constrângeri specifice sau zone cu constrângeri semnificative, se vor utiliza listele – anexa la Ghidul solicitantului.

        Impreuna in lumea afacerilor