Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cum se face fuziunea sau divizarea firmei?

DIVIZAREPrin fuziune sau divizare, societatile comerciale se restructureaza în scopul adaptării lor la exigenţele activităţii comerciale.

Fuziunea se poate face prin absorbtie sau prin contopire, respectiv:

  • una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăţi în schimbul repartizării către acţionarii societăţii sau ai societăţilor absorbite de acţiuni la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate (fuziunea prin absorbţie);
  • mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăţi pe care o constituie, în schimbul repartizării către acţionarii lor de acţiuni la societatea nou-constituită şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate (fuziunea prin contopire).

Divizarea este operaţiunea prin care:

  • o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăţi totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile beneficiare şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate;
  • o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăţi nou-constituite, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile nou-constituite şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate.

Divizarea poate avea loc şi prin transferul simultan al patrimoniului societăţii divizate către una sau mai multe societăţi existente şi una sau mai multe societăţi nou-constituite.

Potrivit legii, divizarea poate avea loc şi prin transferul simultan al patrimoniului societăţii divizate către una sau mai multe societăţi existente şi una sau mai multe societăţi nou-constituite.

Totodata, fuziunea sau divizarea se poate face şi între societăţi de forme diferite.
Fuziunea si divizarea cunsoc niste proceduri complexe, care se realizeaza pe mai multe etape.

  1. intocmirea unui proiect de fuziune sau divizare, care trebuie sa aiba forma prevazuta de lege. Acest proiect impreuna cu alte documente solicitate se depun la Registrul Comertului unde fiecare societate este inregistrata.
  2.  transmiterea proiectului si documentatiei aferente de catre Registrul Comertului la instanta competenta pentru a fi avizat de aceasta.

 

Dupa ce a fost avizat proiectul, acesta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel puţin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale extraordinare

urmeaza a hotari asupra fuziunii sau, după caz, a divizarii.

Pentru mai multe informatii, intocmirea tuturor actelor necesare fuziunii / divizarii, in concordanta cu legislatia in vigoare, si inscrierea in Registrul Comertului, sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Bacau                                      Onesti                                           Moinesti

Tel :0744164183                      Tel :0722213570                           Tel :0722213570
E-mail :ccibc@ccibc.ro             E-mail :ccibc@ccibc.ro                 E-mail :ccibc@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor