Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cum se pot modifica cel mai simplu actele firmei?

Toate firmele sunt obligate de lege sa-si actualizeze actele de functionare

 

Asa cum bine se cunoaste, in viata fiecarei firme apar o serie de schimbari decise de asociati, actionari privind: denumirea firmei, forma juridica, sediul social, obiectul de activitate, punctele de lucru, cesiunea partilor sociale / actiunilor, numirea / revocarea administratorilor, numirea / revocarea cenzorilor / auditorilor, majorarea / reducerea capitalului social, fuziunea / divizarea firmei si altele.

Indiferent de forma de organizare:

 • Societate cu raspundere limitata– SRL
 • Societate pe actiuni– SA
 • Societate in nume colectiv– SNC
 • Societate in comandita simpla– SCS
 • Societate in comandita pe actiuni– SCA
 • Societate europeana– SE
Business team discussing project with man pointing at the laptop
 • Grup de Interes Economic
 • Grup European de Interes Economic

 

 • Societate cooperativa
 • Societate agricola
 • Sucursala

 

 • Persoana Fizica Autorizata– PFA
 • Intreprindere Individuala– II
 • Intreprindere Familiala– IF

in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, toate firmele sunt obligate sa-si modifice actele, prin actualizarea datelor cu privire la spetele mentionate

Neinregistrarea modificarilor in actele firmei poate conduce la sanctiuni

portmoneu-cu-baniModificarile legislative, modificarile conditiilor initiale de desfasurare a activitatii prevazute in actul constitutiv al firmei, schimbarea obiectului de activitate, schimbarea sediului social sau schimbarea denumirii firmei presupun o serie de obligatii şi formalitati care trebuie indeplinite de catre administratorii de societati comerciale.

Legea permite orice modificare a actelor constituitive ale unei firme în funcţie de interesele comercianţilor, a activităţii firmei şi dezvoltarii afacerii in raport cu schimbarile intervenite pe piata si impune respectarea procedurilor de inregistrare a acestor modificari.

Actul constituitv poate fi modificat prin hotarare a Adunarii generale a asociatilor / actionarilor sau a Consilului de administraţie, respectiv directoratului, adoptată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, sau prin hotararea instantei judecatoresti. Orice modifcare a actului constitutiv trebuie obligatoriu inregistrata in mod oficial, la autoritatile competente.

Neinregistrarea modificarilor actelor constitutive poate conduce la aplicarea de sanctiuni de catre autoritatile competente.

3000 de firme din judetul Bacau nu au actele aduse la zi

ok-sign-womanIn judetul Bacau sunt aproximativ 3000 de societati comerciale ce se confrunta cu unele nereguli de inregistare a datelor cum ar fi: sediul social expirat, perioada de suspendare activitate expirata, etc.

Neregulile in ceea ce priveste datele de inregistrare în Registrul Comertului pot conduce la aplicarea de sanctiuni de catre autoritatile competente.

 Sediul social expirat

Pentru comerciantii aflati in aceasta situatie, in conformitate cu prevederile art. 237 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, tribunalul va pronunta dizolvarea societatii, motivat de faptul ca nu mai exista sediul social.

Pentru a nu ajunge in aceasta situatie, administratorul poate opta pentru una din urmatoarele variante: prelungirea duratei de valabilitate a sediului social sau schimbarea sediul social.

Perioada de suspendare activitate expirata

Administratorul are mai mute variante la dispozitie:

 • reluarea activitatii
 • dizolvarea/lichidarea/radierea societatii.

Certificat de inregistare nepreschimbat conform CAEN revizia 2

Daca certificatul de inregistrare nu este preschimbat, administratorul firmei trebuie sa preschimbe certificatul de inregistrare conform CAEN revizia 2. In caz contrar, el va fi sanctionat conform legislatiei in vigoare.

Consultanta gratuita si sprijin pentru modificarea actelor firmei


Centrul de Infiintari Firme Bacau 
ofera CONSULTANTA GRATUITA si pune la dispozitie servicii pentru:

Modificari acte firma

 • modificarea denumirii firmei
 • schimbarea formei juridice
 • schimbarea sediului social
 • modificarea obiectului de activitate
 • infiintarea punctelor de lucru
 • cesiunea partilor sociale / actiunilor
 • numirea / revocarea administratorilor
 • numirea / revocarea cenzorilor / auditorilor
 • majorarea / reducerea capitalului social
 • fuziunea / divizarea firmei
111

 Administrarea firmei 

 • functionarea, controlul, administrarea si reprezentarea firmei:
 • convocarea AGA;
 • obligatiile administratorilor;
 • obligatiile asociatilor / actionarilor;
 • obligatiile cenzorilor;
 • reprezentarea firmei – mandate;
 • redactare convocare AGA si realizarea publicitatii legale;
 • redactare procese verbale ale AGA;
 • redactare referate / rapoarte necesare elaborarii hotararilor AGA;
 • redactare expuneri de motive / hotarari AGA;

Mai multe informatii despre modificari acte firme sunt disponibile pe site-ul Camerei de Comert si Industrie Bacau,www.ccibc.ro, la sectiunea Infiintari firme, linkul Modificari acte firme.

Centrul de Infiintari Firme va sta la dispozitie la :

Birou Bacau
Tel: 0234.570.010, int. 133
E-mail: office@ccibc.ro
Mobil: 0749.088.840
Birou Onesti
Tel: 0234.320.343
E-mail: onesti@ccibc.ro
Mobil: 0748.886.408
Birou Moinesti
Tel: 0234.367.557
E-mail: moinesti@ccibc.ro
Mobil: 0744.538.409

        Impreuna in lumea afacerilor