Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cum se vor dona alimentele aflate aproape de momentul expirării?

supermarket_01_40579a1386Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 394 din 21 noiembrie 2016 defineste risipa alimentara ca situatia in urma careia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradarii si sunt distruse, conform legislatiei in vigoare.

 Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligați să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare, cum ar fi:

  • de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanțul agroalimentar, începând cu producția, procesarea, depozitarea, distribuția, comercializarea, ajungând până la consumatorul final, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră și al serviciilor alimentare;
  • privind vânzarea cu preț redus a produselor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, conform legislației în vigoare;
  • privind transferul alimentelor prin donare sau sponsorizare, pentru consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, către entități, devenite operatori din sectorul agroalimentar ca urmare a înregistrării la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, cu obligația respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de igienă, inclusiv cerințele privind temperatura pe perioada depozitării și transportului, precum și la etichetarea corespunzătoare;
  • pentru direcționarea subproduselor nedestinate consumului uman conform Regulamentului (CE) 1.774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, categoria a 3-a pentru consumul unor categorii de animale, în condițiile prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animală;
  • pentru direcționarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal prin transformarea în compost, conform legislației sanitar-veterinare în vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman și legislației privind protecția mediului;
  • pentru direcționarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în biogaz conform legislației de mediu și legislației sanitar-veterinare în vigoare;
  • privind dirijarea către o unitate autorizată de neutralizare a produselor rămase.

Direcționarea alimentelor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, provenite din donații sau sponsorizări, se face către operatorii din sectorul agroalimentar, acestora fiindu-le interzisă comercializarea în orice mod a alimentelor către alți operatori din sectorul alimentar sau direct consumatorului final.

Asociațiile și fundațiile care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, pot comercializa alimentele aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, dacă își desfășoară activitatea în domeniul asistenței sociale.

Operatorii economici din domeniul agroalimentar pot oferi către asociații, fundații și întreprinderi sociale, alimentele aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, contra unei sume maxime de 3% + TVA din prețul de achiziție, în cazul comercianților, și de 3% + TVA din prețul de producție, în cazul producătorilor și procesatorilor.

 Asociațiile și fundațiile pot comercializa alimentele oferite, cu maximum 25% + TVA din prețul de achiziție, în cazul preluării de la comercianți, respectiv cu maximum 25% + TVA din prețul de producție, în cazul preluării de la producători sau procesatori.

Donația reprezintă un contract prin care o persoană fizică sau juridică, numită donator, transmite unei alte părți un bun, fără a cere nimic în schimbul acestei operațiuni(gratuit), ce trebuie acceptat de reprezentantii ambelor parti.

Sponsorizarea este reglementară prin Legea nr. 32/1994 și reprezintă un act juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.

Transferul alimentelor către entitățile înregistrate la ANSVSA se face în baza unui contract de donație sau sponsorizare, care  se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale trebuie sa  elaboreze normele metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului. Data limita este 21 mai 2017.

Sursa: Drept Online

        Impreuna in lumea afacerilor