Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cum sunt selectionate proiectele de finantare pentru investitiile in exploatatii agricole

pndr-investitii-in-ferme-640x330Fermierii romani care doresc sa acceseze fonduri europene nerambursabile pentru investitiile in exploatatii agricole pot solicita finantari in cadrul sesiunilor anuale de depunere aferente perioadei 2014-2020, din cadrul noului Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Astfel, pentru fiecare sesiune anuala continua se va face un anunt de lansarea a licitatiei in care se vor prezenta: alocarea anuala corespunzatoare domeniilor de interventie, intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim si pragurile de calitate lunare, se noteaza in Ghidul Solicitantului pentru SubMasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole.

Cum sunt selectionate proiectele de finantare pentru investitiile in exploatatii agricole. Solicitantii/ beneficiarii la depunerea proiectului completeaza in Cererea de Finantare campul aferent punctajului estimativ (autoevaluare/ pre-scoring).

Pentru sesiunea 2015, pragul minim este stabilit la 30 de puncte, iar pragurile de calitate sunt: 85 puncte (25.03 – 30.04.2015), 75 puncte – pentru luna mai, 65 puncte – iunie, 55 puncte – iulie, 45 puncte – august, 35 puncte – septembrie, 30 puncte – octombrie.

Depunerea continua a proiectelor in cadrul sesiunii anuale se opreste inainte de termenul limita, atunci cand valoarea publica totala a proiectelor depuse avand un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocarii sesiunii anuale.

Cum sunt selectionate proiectele de finantare pentru investitiile in exploatatii agricole. Toate proiectele depuse intr-o luna calendaristica, ce au punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate corespunzator lunii respective, vor fi evaluate de catre AFIR. Celelalte proiecte vor fi evaluate in lunile urmatoare, atunci cand punctajul estimativ (autoevaluare/pre-scoring) va deveni mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzator lunii respective, si vor intra in competitie cu proiectele depuse in lunile respective.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate corespunzator lunii respective se va intocmi un raport de selectie lunar, cu exceptia proiectelor pentru care solicitantii si-au estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, cand acestia vor intra in procesul de selectie in raportul de selectie final al sesiunii din anul respectiv.

Selectia proiectelor se face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie in cadrul alocarii disponibile pentru selectia lunara ce reprezinta diferenta dintre alocarea anuala si valoarea publica totala a proiectelor selectate prin rapoartele de selectie lunare anterioare si se desfasoara distinct pentru cele 4 directii, si anume vegetal, zootehnic, ferma de familie si zona montana. In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare.

Dupa finalizarea raportului de selectie lunar si publicarea acestuia pe site-ul AFIR, beneficiarii au la dispozitie 10 zile lucratoare pentru a depune contestatii cu privire la rezultatul selectiei la sediile OJFIR.

Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, AFIR va proceda la selectia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent ultimei sesiuni pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar si care nu au depus contestatii, iar proiectele eligibile cu punctajul total mai mic decat ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar vor ramane in asteptare si vor intra in competitie cu proiectele depuse ulterior.

Dupa solutionarea contestatiilor de catre Comisia de Contestatii si publicarea raportului de contestatii pe pagina de internet al AFIR, solicitantii sunt notificati in 3 zile lucratoare de la publicare. Dupa publicarea raportului lunar de contestatii, AFIR va proceda la selectia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent ultimei luni pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar, iar proiectele cu punctajul total mai mic decat ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar vor ramane in asteptare si vor intra in competitie cu proiectele depuse ulterior.

Cum sunt selectionate proiectele de finantare pentru investitiile in exploatatii agricole. Procesul de selectie si procesul de verificare a contestatiilor se desfasoara potrivit „Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR).

Rapoartele de selectie lunare vor fi publicate dupa verificarea calculului SO in baza de date IACS a APIA, adica dupa finalizarea campaniei de depunere si inregistrare.

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de finantare.

Solicitantii vor putea sa redepuna o singura data proiectul in cadrul unei sesiuni anuale continue numai dupa retragerea in prealabil a acestuia, se mai noteaza in Ghidul Solicitantului.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor