Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cursuri de specialitate pentru responsabili cu gestionarea deseurilor

Recycling-LeavesȘcoala de Comerț și Industrie Bacău – fundația Camerei de Comerț și Industrie, organizează în data de 12 august 2016, la Bacau, curs de instruire privind prevederile Legii 211/2011 pentru responsabilii din cadrul firmelor care, în activitatea lor, generează deseuri.

Potrivit Ordinului de Ministru 192/2014(art. 21) sunt producători de deșeuri toți operatorii economici care prezinta una sau mai multe dintre caracteristicile urmatoare:

  1. introduc pe piata nationala produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
  2. ambaleaza produse ambalate, pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduce pe piata nationala;
  3. distribuie pentru prima data pe piata nationala ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piata nationala;
  4. dau spre inchiriere, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piata nationala.

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor se adresează tuturor operatorilor economici – deținători, producători și comercianți care generează deșeuri din activitatea lor, stabilind obligații legale pe care le au aceștia, în domeniul colectării deșeurilor.

Dintre obligațiile firmelor stabilite prin Legea 211 / 2011, menționăm: încadrarea fiecărui tip de deșeu generat în activitatea firmei, într-o listă cu deșeuri, clasificate după pericolul acestora, realizarea de caracterizări a deșeurilor periculoase generate din activitatea proprie, precum și a deșeurilor ce pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției în scopul determinării metodelor de tratare și eliminare a acestora, obligația de evidență a deșeurilor conform HG nr. 856/2002, ș.a.

Conform legii, deținătorii, producătorii și comercianții de deșeuri au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau au posibilitatea să delege către un terț îndeplinirea prevederilor din lege. Aceste persoane trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Intrucat orice producator sau comerciant este in acelasi timp si un generator de deseuri, acesta trebuie să respecte prevederile menționate prin Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

În acest context, cursul de instruire privind prevederile Legii 211/2011 organizat de Școala de Comerț și Industrie Bacău – fundația Camerei de Comerț și Industrie, în data de 12 august 2016, abordează următoarea tematică:

  • Obligaţiile agenţilor economici în conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.
  • Legislaţia specifică protecţiei mediului
  • Gestionarea anumitor categorii de deşeuri, reglementate prin acte normative speciale.
  • Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu.
  • Trasabilitatea deseurilor (identificarea si codificarea deseurilor, gestionarea corecta a deseului, intocmirea evidentei, transportul si destinatia deseurilor. Evitarea sanctiunilor.

De asemenea participantii pot propune pentru analiza situatii din cadrul locului de munca.

La finalizarea instruirii, participantii vor obtine Certificat de Participare emis de Scoala de Comert si Industrie Bacau, pentru a face dovada conformarii cu prevederile Legii 211/2011.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Scoala de Comert si Industrie  Bacau, e-mail: office@sscbacau.ro, responsabil curs de specialitate: Angela DIMITRIU, mobil: 0746.978.045

        Impreuna in lumea afacerilor