Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Datele personale ale salariaților și obligațiile angajatorului

documentestire astaziToți angajatorii au calitatea de operatori de date cu caracter personal, potrivit legii. Iar aici ne referim atât la cei din mediul public, cât și din mediul privat, inclusiv la persoanele fizice autorizate (PFA), la întreprinderile individuale (II) și la orice alte entități care au angajați. Pe lângă respectarea normelor de colectare și prelucrare a datelor, angajatorii trebuie să facă și anumite notificări la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), înainte de a începe anumite activități. Cei care nu respectă obligația legală de a proteja datele personale ale salariaților riscă amenzi usturătoare.

Noțiunea de operator de date cu caracter personal este definită prin Legea nr. 677/2001, actul normativ la care ne vom raporta, în cea mai mare parte, în cele ce urmează. Așadar, potrivit legii, operatorul este “orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal”.

Fiecare angajator are, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, obligația de a întocmi un dosar personal/profesional pentru fiecare dintre salariați, în care se regăsesc contractul individual de muncă, actele necesare angajării, acte de studii/certificate de calificare sau orice alte documente referitoare la raporturile de muncă. Datele din aceste dosare, precum și cele din registrul privat/public trebuie să fie păstrate în condiții care să asigure respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin urmare, folosirea Revisalului și obligația de a avea aceste dosare ale salariaților îl fac pe angajator un operator de date cu caracter personal. Iar de la calificarea ca operator nu fac excepție nici PFA-urile sau alte entități ce pot angaja personal în baza unui contract de muncă. Practic, angajatorul intră în posesia unor date personale, pe care le stochează și le prelucrează ulterior, chiar de la momentul în care cineva vine să dea un interviu pentru angajare.

Atentie! Angajatorii risca amenzi de pana la 25.000 lei.

        Impreuna in lumea afacerilor