Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Crescatorii de porci pot depune cereri pentru ajutorul financiar de 2,3 mil. de euro

ferma-de-porci-de-carne-640x330Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca primeste cereri pentru ajutorul exceptional reglementat de HG nr. 160/16 martie 2016 destinat crescatorilor de porcine care detin exploatatii autorizate sanitar veterinar de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru cresterea, ingrasarea si/sau reproductia porcinelor, inregistrate in RNE si care:

  1. au livrat direct sau prin terti si au clasificat porci in abatoare autorizate, potrivit prevederilor HG nr. 267/2004 privind instituirea sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 ianuarie – 31 august 2015;
  2. au livrat si/sau au transferat scroafe si/sau scrofite de reproductie in perioada 1 ianuarie – 31 august 2015.

Cererile de solicitare a ajutorului exceptional pentru sectorul de crestere porcine se depun la Centrele judetene APIA pâna la data de 8 aprilie 2016 inclusiv.

Sprijinul financiar destinat fermierilor din sectorul carnii de porc se asigura din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2016.

Suma totala pentru sectorul de crestere porcine este de 2.372.804 euro, echivalent in lei la cursul BCE din data de 16 octombrie valabil si pentru data de 17 octombrie 2015, respectiv 4,4167 lei/euro, dupa cum urmeaza:

  1. a) 2.072.804 euro pentru activitatea de crestere si ingrasare din exploatatii;
  2. b) 300.000 euro pentru activitatea de reproductie din exploatatii.

Beneficiarii care au ferme sub angajament in cadrul Masura 215 vor depune cereri la Centrele judetene APIA unde au depus cererea de ajutor/plata aferenta Masurii 215 – Pachet (a).

Beneficiarii care nu se afla sub angajament in cadrul Masurii 215 – Pachet (a), pot depune cererea de solicitare ajutor exceptional la Centrul judetean APIA unde isi au inregistrat sediul social.

Documentele specifice care insotesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar sunt urmatoarele:

  1. a) copii de pe avizele de insotire si rapoartele de clasificare care sa ateste sacrificarea in abatoare autorizate proprii, copii de pe facturile si rapoartele de clasificare, care sa ateste livrarea directa sau prin terti si clasificarea porcilor in abatoare autorizate, in perioada 1 ianuarie – 31 august 2015;
  2. b) copii de pe facturile de livrare a scrofitelor de reproductie, de pe avizele de insotire a scrofitelor de reproductie de la o ferma la alta a aceluiasi crescator, de pe actul de mutatie a scrofitelor de reproductie la categoria scroafe;
  3. c) documentul de miscare lunara si cumulata a efectivelor de scroafe, in perioada 1 ianuarie – 31 august 2015;
  4. d) fisa urmaririi activitatii la porcine, in perioada 1 ianuarie – 31 august 2015.

Pentru livrarile efectuate de beneficiarii care au accesat Masura 215 – Plati in favoarea bunastarii animalelor – Pachetul a) – Porcine din cadrul PNDR 2007 – 2013, ramân valabile copiile documentelor depuse odata cu deconturile justificative, aferente perioadei 1 ianuarie – 31 august 2015, pentru aceasta masura.

Suma cuvenita fiecarui producator agricol, in cazul ajutorului financiar se calculeaza de catre APIA astfel:

  1. a) se imparte suma prevazuta la. a) la efectivul de porci livrati si clasificati in abatoare autorizate, in perioada 1 ianuarie – 31 august 2015, dar nu la mai mult de 300 mii de capete pe beneficiar;
  2. b) se imparte suma prevazuta la lit. b) la efectivul mediu de scroafe si/sau la efectivul de scrofite de reproductie, livrate si/sau transferate, in perioada 1 ianuarie – 31 august 2015.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor