Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Declaratii fiscale cu termen in luna ianuarie 2016

contabilitateIn randurile urmatoare, va prezentam lista cu declaratii fiscale pe care trebuie sa le depuneti la Fisc, in calitate de contribuabil, alaturi de obligatiile de plata pe care le aveti de indeplinit, dupa caz, pana la termenele-limita stabilite pentru ianuarie 2016.

Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania. (D092)

Se depune la organul fiscal competent, in 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare.
Cine depune formularul?

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul calendaristic si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal. (D096)

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente, in raza carora sunt arondati contribuabilii, intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 1561 din Codul Fiscal.

Descarcati Formular 096

Cine depune formularul?

Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, intrucat nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizata in anul in curs pana la data solicitarii nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art.152 alin.(1) din Codul Fiscal.

Luni, 12 Ianuarie

Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.

Taxa se datoreaza de la data intrarii in vigoare a contractului de prestari si plateste lunar de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea, pana la data de 10 a lunii urmatoare datorarii taxei.

Cine depune formularul?

Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

Luni, 12 Ianuarie

Plata taxei hoteliere si depunerea declaratiei – decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera.

Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.
Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv.

Cine depune formularul?

Luni, 12 Ianuarie

Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (D010)

Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri este mai mare sau egala cu plafonul de scutire trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit.

Descarcati Formular 010

Cine depune formularul?

Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
art. 152 alin. 6 din Codul Fiscal; Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007, modificat prin Ordinul nr. 35/2014.

Luni, 12 Ianuarie

Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane (D020)

Descarcati Formular 020

Cine depune formularul?

Persoanele fizice, altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inreguistreze in scopuri de TVA in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului legal de scutire.

Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit.

Luni, 12 Ianuarie

Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (D070)

Cine depune formularul?

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Joi,15 Ianuarie

Declaratia pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu pentru anul curent.

Declaratia se depune la autoritatea vamala teritoriala in a carei raza gospodaria isi are domiciliul.

Cine depune formularul?

Gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu tuica si rachiuri

Joi,15 Ianuarie

Declaratia privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut

Declaratia se depune semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, la autoritatea vamala teritoriala.

Cine depune formularul?

Micii producatori de vinuri linistite care obtin in medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an.

In cazul in care in timpul anului micul producator de vinuri linistite inregistreaza o productie mai mare de 1.000 hl de vin si doreste sa continue aceasta activitate, este obligat ca in termen de 15 zile de la data inregistrarii acestui fapt sa depuna cerere de autorizare ca antrepozitar autorizat, potrivit prevederilor de la pct. 84. Pana la obtinerea autorizatiei, producatorul poate desfasura numai activitate de productie, dar nu si de comercializare. Dupa obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal, indiferent de productia realizata in perioada urmatoare, producatorul nu mai poate reveni la statutul de mic producator de vinuri linistite.

 Joi,15 Ianuarie

Declaratia privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut

Declaratia reprezinta o situatie cetralizatoare a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de vinuri si se depune semestrial pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, la autoritatile vamale teritoriale.

Cine depune formularul?

– micii producatori de vinuri linistite care realizeaza ei insisi tranzactii intracomunitare, in sensul vanzarii vinului realizat catre beneficiari din alte state membre (pct. 83 alin. 23 la norme)
– operatorii economici din Romania, altii decat micii producatori de vinuri, care efectueaza achizitii de vin de la micii producatori de vinuri dintr-un alte state membre, care sunt scutiti de la obligatiile privind deplasarea si monitorizarea produselor accizabile (pct. 83 alin. 24)

Joi, 15 ianuarie

Declaratia pe propria raspundere privind privind productia de bere pe anul in curs – 2015.

Declaratia se depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an. Aceasta trebuie sa cuprinda informatii privind nivelul productiei din anul precedent, precum si nivelul de productie estimat a fi realizat in anul in curs.

Cine depune formularul?

Antrepozitarii autorizati ca mici producatori de bere.

Antrepozitarul autorizat beneficiaza de nivelul redus de acciza in conditiile in care:
– este considerat mic producator de bere, astfel cum sunt definiti la art. 206 ind. 10 alin. (3) Cod fiscal;
– nivelul estimat de productie nu depaseste 200.000 hl/an (art. 206 ind. 10 alin. (2) Cod fisca);
– nu produce si alte bauturi alcoolice in afara de bere (art. 206 ind. 10 alin. (3 ind. 1) Cod fiscal).

Joi, 15 ianuarie

Depunerea Situatiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.

Situatia se depune lunar odata cu situatia utilizarii marcajelor.

Se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii:
-primul exemplar ramane la operatorul economic,
-exemplarul al doilea se transmite autoritatii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comanda pentru timbre,
-iar exemplarul al treilea se transmite autoritatii fiscale centrale – directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor.

Cine depune formularul?
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Joi, 15 Ianuarie

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile pentru luna precendenta – (anexa nr. 47 la norme)

Declaratia se depune online, prin aplicatia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamala, pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.

Cine depune formularul?

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

Joi, 15 Ianuarie

Depunerea Situatiilor privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie/depozitare pentru luna precedenta

Declaratia se depune online, la autoritatea vamala teritoriala, utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI, lunar pana la data de 15 ale fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face raportarea.

Cine depune formularul?

Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare de produse accizabile

Joi, 15 Ianuarie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precedenta

Jurnalele se depun online, prin aplicatia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamala, pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.

Cine depune formularul?

Antrepozitarii autorizati pentru productia sau pentru depozitarea de produse energetice care livreaza combustibil pentru motor cu destinatia utilizarii exclusive pentru aeronave/nave, precum si antrepozitele fiscale in numele carora se emit facturile catre aeronave.

Joi, 15 Ianuarie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precedenta

Jurnalele se depun online, prin aplicatia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamala, pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea

Cine depune formularul?

Operatorii economici care detin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizati ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum si antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorii autorizati in calitate de utilizatori finali care aprovizioneaza nave.

Joi, 15 Ianuarie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … – (pentru luna precedenta) (anexa nr. 55.1)

Situatia se transmite online prin aplicatia EMCS-RO STOCURI autoritatii vamale teritoriale, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea

Cine depune formularul?

– operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat
– pct. 90.1 alin. 8^1 si anexa nr. 55.1 din normele metodologice de aplicare a art. 206^30 Cod fiscal;
– pct. I subp. 7.11 din Instructiunile aprobate prin Ordinul nr. 26/2011.

Joi, 15 Ianuarie

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta

Situatia privind marcajele utilizate in luna anterioara celei in care se face raportarea, se depune lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, la autoritatile vamale teritoriale.

Cine depune formularul?

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

Joi, 15 Ianuarie

Declaratia privind venitul estimat/norma de venit(D220)

-se depune in cazul derularii unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere.

Descarcati Formular 220

Cine depune formularul?

-persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere

Joi, 15 Ianuarie

Depunerea Declaratiei privind informatiile necesare analizei nivelului garantiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile

Cine depune formularul?

Antrepozitarul autorizat/destinatarul inregistrat/expeditorul inregistrat la autoritatea vamala teritoriala

Joi, 15 ianuarie

Declaratia intrastat pentru luna precedenta

Cine depune formularul?

Toti operatorii economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
1. sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoarea adaugata – adica au cod de identificare fiscala;
2. realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele doua fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Joi, 15 ianuarie

Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta

Cine depune formularul?

Asiguratii care au incheiat optional un contract de asigurare pentru somaj cu Agentia de ocupare a fortei de munca judeteana/a municipiului Bucuresti.

Joi, 15 ianuarie

Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole (ITL 029)

Cine depune formularul?

Persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive sau orice alta activitate distractiva, cu caracter permanent sau ocazional, cu exceptia spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

Joi, 15 ianuarie

Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilzarile de produse energetice pentru luna precendenta – produse energetice

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line, prin aplicatia EMCS-RO STOCURI, autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, conform modelului prevazut in anexa nr. 35 la normele de aplicare a Codului Fiscal

Cine depune formularul?

– operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

Joi, 15 ianuarie

Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line, prin aplicatia EMCS-RO STOCURI, autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35 la normele de aplicare a Codului Fiscal.

Cine depune formularul?

-operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final. (alcoolul etilic si alte produse alcoolice)

Joi, 15 ianuarie

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru trimestrul precedent

Detinatorii de autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, trimestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, drept combustibil pentru incalzire de catre spitale, sanatorii, aziluri de batrani, orfelinate si de alte institutii de asistenta sociala, institutii de invatamant si lacasuri de cult.

Cine depune formularul?

-detinatorii de autorizatii de utilizator final.

Marti, 20 ianuarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

-se depune prin mijloace electronice in termen de 20 de zile de la sfarsitul fiecarui trimestru calendaristic

Cine depune formularul?

-persoanele impozabile nestabilite in U.E. care presteaza servicii electronice de telecomunicatii, radiodifuziune si televiziune persoanelor neimpozabile
– persoanele impozabile stabilite in UE , dar in alt stat membru decat statul membru de consum care presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifiziune si televiziune.

Luni, 26 ianuarie

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2015 si a modului de determinare a acesteia.

Obligatia de a comunica organului fiscal competent, la inceputul fiecarui an fiscal, cel mai tarziu pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicata in anul respectiv, precum si modul de determinare a acesteia.

Cine depune formularul?

Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent.

Luni, 26 Ianuarie

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, cand pro-rata calculata potrivit prevederilor prezentului articol nu asigura determinarea corecta a taxei de dedus, poate solicita M.F.P., prin directia de specialitate, aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale.

Cine depune formularul?

Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale

Luni, 26 ianuarie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.

Cine depune formularul?

Platitorii de urmatoarele venituri:
– din drepturi de prop. intelectuala;
– din contracte/ conventii civile si de agent (fac exceptie contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie);
– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica
– din premii si jocuri de noroc
– obt. de nerezidenti
– din alte surse

Luni, 26 ianuarie

Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (D094)
Se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

Descarcati Formular 094

Cine depune formularul?

-persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal,care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent,care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro, al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor

Luni, 26 ianuarie

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat – (D100)

Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Conform Ordinului 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

Descarcati Formular 100

Cine depune formularul?

-lunar – Contribuabilii prevazuti in Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
-trimestrial – contribuabilii prevazuti in Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
-alte termene – contribuabilii prevazuti in Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3
Ordinul ANAF nr. 1950/2012.

Luni, 26 ianuarie

Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru trimestrul pentru care se calculeaza impozitul.

Plata se face pana pe 25 ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Pana la aceasta data microintreprinderile au obligatia de a depune si declaratia de impozit pe venit prin intermediul Formularului 100.

Descarcati Formular 100

Cine depune formularul?

Microintreprinderile, precum si microintreprinderile din cadrul unei asocieri fara persionalitate juridica dintre o intreprindere si o persoana fizica rezidenta sau nerezidenta.

In cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre o microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, retine, declara si plati la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

 Luni, 26 ianuarie

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
– pentru luna precedenta (D112)

Se completeaza cu ajutorul programului de asistenta ANAF si se transmite prin portalul e-guvernare.ro

Descarca Formular 112

Program Declaratia 112

Cine depune formularul?

-persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ; (art. 296^3 lit. e)
-institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului (art. 296^3 lit. f)
-orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor. art. 296^3 lit. g)
art. 296^19 Cod fiscal ;

Luni, 26 ianuarie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
-pentru trimestrul precedent (D112)

Se completeaza cu ajutorul programului de asistenta ANAF si se transmite prin portalul e-guvernare.ro.

Descarca Formular 112

Cine depune formularul?

-angajatorii si entitatile asimilate angajatorilor care se incadreaza in prevederile art. 58 alin. (2) din Codul Fiscal, si nu au optat pentru depunerea lunara a declaratiei.

Luni, 26 ianuarie

Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent (D208)

Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de ANAF in format electronic (format PDF, cu fisier XML atasat) si se depune pe suport magnetic sau optic, care va fi insotit de exemplarul in format hartie, semnat si stampilat, potrivit legii, semestrial:
-pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
-ori de cate ori notarul public constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative

Descarcati Formular 208

Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic. Se completeaza de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală Declaraţia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro Program 

Cine depune formularul?

Declaratia se completeaza si se depune de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Luni, 26 ianuarie

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta. (D224)

Declaratia se depune, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul, la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania; sau la
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;

Descarcati Formular 224

Cine depune formularul?

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania
art. 60 alin. (2) Cod fiscal, Ordinul ANAF nr. 52/2012.

 Luni, 26 ianuarie

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata (D300)
-se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual – in functie de perioada fiscala (vezi instructiuni)
Formularul se completeaza electronic cu ajutorul programului ANAF. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

Descarcati Formular 300

Acest formular este inclus in această pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic. Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Program

Cine depune formularul?

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal.

Luni, 26 Ianuarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (D301)

Se intocmeste in doua exemplare, semnate si stampilate. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

Cine depune formularul?

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

 Luni, 26 ianuarie

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata (D307)

Declaratia se depune, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, astfel:
– pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care are loc transferul de active;
– pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing;
– pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit obligatia sau, dupa caz, dreptul de ajustare/corectie a ajustarilor/regularizare a taxei pe valoarea adaugata privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustari/corectii ale ajustarilor/regularizari efectuate.

 Luni, 26 ianuarie

Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal (D311)

Declaratia se depune, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe:

-pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii si/sau pentru achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul Fiscal, in situatia in care exigibilitatea taxei pentru aceste operatiuni intervine in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

-pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri efectuate prin organele de executare silita de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din Codul Fiscal,, livrari efectuate dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul Fiscal,

-pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii, efectuate inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Codul fiscal, in situatia in care exigibilitatea taxei pentru aceste operatiuni intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.

Cine depune formularul?

-persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu si care efectueaza livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei colectate;

-persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din Codul Fiscal, si al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat din oficiu, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;

-persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

-persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat la cerere, care au aplicat sistemul TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa a intervenit in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Luni, 26 ianuarie

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta – (D390VIES)

Declaratiile recapitulative se depun lunar numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru operatiunile mentionate la art. 156 ind. 4 alin. (1), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare acesteia.

D 390 Formular. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic. Se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii sau prestari de servicii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul Fiscal. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Program.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

Cine depune formularul?

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art 153 sau 1531 din Codul Fiscal.
Luni, 26 ianuarie

Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national – (D394)

Formular. Acest formular este inclus in această pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic.

Declaratia se completeaza si se depune de catre:

a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul Fiscal, si care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) si (7), pentru operatiuni impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota prevazuta de lege;

b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul Fiscal,, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege.

Se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania. Declaraţia se poate depune la registratura organului fiscal competent (ori se comunica prin poşta cu confirmare de primire) in format electronic, pe suport electronic, insotit de anexa nr. 1 la ordin, in format hartie (doar prima pagina), semnat si stampilat, conform legii. Declaratia se completeaza/valideaza cu ajutorul programului de asistenta, care poate fi descarcat de pe portalul ANAF. Conform art. 1 din OPANAF nr. 4019/2014, termenul prevazut la punctul 1 literele a) si b) din instructiunile de depunere şi completare a formularului 394, se proroga pana la data de 31 decembrie 2016.Program

Luni, 26 ianuarie

Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta – pe trimestrul precedent

-cererea se depune la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi are sediul vanzatorul care a facut livrari la distanta, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului in care au fost platite accizele in statele membre de destinatie.

Cine depune formularul?

Vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta

 Luni, 26 ianuarie

Cererea de restituire a accizelor de catre importatori (pentru trimestrul precedent)
Cine depune formularul?

-beneficiarii scutirilor de accize (institutii, organizatii)

Luni, 26 ianuarie

Notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare (097)

-pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul de 2.250.000 lei

Descarcati Formular 097

Cine depune formularul?

-persoanele impozabile, inregistrate conform art. 153 Cod fiscal, care aplica sistemul TVA la incasare si care, in perioada fiscala anterioara din anul curent (luna sau trimestrul, dupa caz), depasesc plafonul de 2.250.000 lei

Persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si care nu depasesc in cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunta la aplicarea sistemului respectiv, prin optiune, depun notificarea pentru iesirea din sistem intre data de 1 si 25 ale oricarei luni.

Luni, 26 Ianuarie

Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare (097)

-pentru intrarea, prin optiune, in sistem, pana la 25 ianuarie, inclusiv

Descarcati Formular 097

Cine depune formularul?

-persoanele impozabile, prevazute la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal, care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs

(Persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului depun notificarea pentru intrarea prin optiune in sistem incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA)

 Luni, 26 ianuarie

Virarea impozitului pe dividende la bugetul de stat in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale.

Cine depune formularul?

-persoanele juridice romane care distribuie/platesc dividende catre o persoana juridica romana;
-persoanele juridice care platesc dividende catre actionari sau asociati.

Luni, 26 ianuarie

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc.

  1. sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
  2. in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa anuala de autorizare datorata se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevazute in anexa asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare;

Cine depune formularul?

– organizatorii de jocuri de tip pariu, noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, pariuri on-line, bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line

Luni, 26 ianuarie

Efectuarea platii cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta.

Cine depune formularul?

– persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;
– avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.

Luni, 26 ianuarie

Depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu

Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii, urmatoare lunii, trimestrului sau anului celui in care s-a desfasurat activitatea.

Declaratia se completeaza cu ajutorul programului afisat pe pagina de internet a ministerului mediului, se printeaza pe suport hartie, se semneaza, se stampileaza si se depune in original la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu sau se comunica cu confirmare de primire.

Cine depune?
Contribuabilii prevazuti in Ordinul nr. 549/2006 anexa nr. 2, cap. III

Sursa:contabilul.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor