Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Determinarea valorii impozabile a cladirilor detinute de firme

s-park (1)Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a modificat modul in care se evidentiaza valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea firmelor (articolul 460).

Aceasta nu mai este valoarea de inventar din contabilitate, ci valoarea de la 31 decembrie a anului anterior, care poate fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

Totodata, firmele trebuie sa actualizeze valoarea impozabila a cladirilor detinute de acestea o data la 3 ani, pe baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta.

Atentie! In cazul in care firma dvs. nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului pe cladiri este 5%, mult mai mare decat cea obisnuita.

Ca atare, pentru determinarea impozitului local pe cladiri, nu mai este nevoie ca valoarea rezultata in urma reevaluarii sa fie inregistrata in contabilitate, ci doar sa depuneti declaratia fiscala cu noua valoare impozabila a cladirii, la care sa anexati raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat.

Din punct de vedere contabil, firma dvs trebuie sa aiba in vedere regulile referitoare la evaluarea la valoarea justa a imobilizarilor prevazute de Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014.

Astfel, conform punctului 105, alineatele 1 si 2 din reglementarile amintite:
-trebuie sa reevaluati simultan elementele dintr-o categorie de imobilizari corporale, pentru a evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unei combinatii de costuri si valori calculate la date diferite,
-daca reevaluati un activ imobilizat, trebuie sa reevaluati toate celelalte active din categoria din care acesta face parte,
-trebuie sa faceti reevaluarile cu regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere semnificativ de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului.

In functie de aceste prevederi pot aparea urmatoarele situatii:
-daca diferenta dintre valoarea contabila si valoarea justa rezultata in urma reevaluarii nu depaseste pragul de semnificatie stabilit prin politicile contabile, puteti aprecia ca nu este vorba de o diferenta substantiala, iar rezultatul reevaluarii puteti sa nu il inregistrati in contabilitate,
-daca firma dvs detine mai multe cladiri, acestea trebuie reevaluate simultan si, daca in cazul uneia dintre ele apare o diferenta substantiala intre valoarea contabila si valoarea justa reiesita in urma reevaluarii, atunci rezultatele reevaluarii trebuie inregistrate in contabilitate pentru toate cladirile, inclusiv pentru cladirile unde nu s-au evidentiat diferente semnificative.

Sursa:contabilul.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor