Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Dizolvarea, lichidarea, radierea - etape obligatorii pentru desfiintarea unei firme

Dizolvare, lichidareChiar daca nu este deloc de dorit, in economia de piata este posibil sa apara situatii in care, din diverse cauze ce tin de concurenta, asigurarea resurselor materiale si umane, lipsa finantarii si altele, firma sa nu-si mai poata atinge obiectivele si sa intre in incapacitate de functionare.

In aceasta situatie, actionarii, asociatii pot hotari:

 • dizolvarea
 • lichidarea
 • radierea

firmei.

Dizolvarea, lichidarea si radierea firmei poate fi solicitata instantei si de persoane fizice / juridice, asociatii si institutii interesate, in conditiile legii.

Dizolvarea consta in operatiunile de declansare a procesului de incetare a activitatii si asigura premisele lichidarii patrimoniului social. Prin dizolvare firma nu se desfiinteaza, ea isi continua existenta juridica, insa numai pentru operatiunea de lichidare.

Motivele pentru care o firma poate ajunge la dizolvare si, mai apoi, in lichidare, pot fi diverse si se refera fie la imposibilitatea platii unor creante, fie la decizia asociatilor de dizolvare si lichidare a firmei, urmata de impartirea patrimoniului.

Hotararea privind dizolvarea societatilor comerciale este luata de Adunarea Generala a Asociatilor / Acţionarilor sau de instanta judecatoreasca.

Potrivit art. 227 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, societatea se dizolva prin:

 • trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
  declararea nulitatii societatii;
 • hotararea adunarii generale;
 • hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea societatii;
 • insolventa societatii;
 • alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

La cererea oricărei persoane interesate, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile în care:

 • societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
 • acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută;
 • nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
 • a încetat activitatea societăţii sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în registrul comerţului;
 • societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii;
 • societatea nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare;
 • societatea nu şi-a depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, declaraţia că nu a desfăşurat activitate de la constituire, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare.

Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Lichidarea, ca urmare a dizolvarii, se face, in principal, in interesul asociatilor.

În cazul lichidării voluntare, după stingerea datoriilor pe care firma le are către terţi, asociaţii societăţii pot ajunge la o hotărâre cu privire la repartizarea activelor ce au rămas. Dacă asociaţii nu ajung la acest acord, procedura de lichidare se derulează conform prevederilor legale pentru asemenea situaţii, cu numirea unui lichidator.

După repartizarea activului net între asociaţi procedura lichidării este finalizată.

Dupa expirarea termenului de opozitie de 30 de zile de la publicarea hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a se inregistreaza numirea lichidatorului.

Radierea reprezintă ultima operaţiune prin care societatea  este “eliminată” din Registrul Comerţului şi işi pierde definiv personalitatea juridică.

Pentru mai multe informatii despre dizolvare, lichidare, radiere si sprijinirea firmei in vederea indeplinirii procedurilor legale de realizare a acestor operatiuni, sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Birou Bacau
Tel: 0234.570.010, int. 133
E-mail: ccibc@ccibc.ro
Mobil: 0749.088.840
Birou Onesti
Tel: 0234.320.343
E-mail: onesti@ccibc.ro
Mobil: 0748.886.408
Birou Moinesti
Tel: 0234.367.557
E-mail: moinesti@ccibc.ro
Mobil: 0744.538.409

        Impreuna in lumea afacerilor