Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Documentele eliberate la incetarea contractului de munca si compensarea concediului de odihna neefectuat

reziliere-contractLa incetarea contractului de munca, angajatorul trebuie sa elibereze urmatoarele documente:

 • decizia de incetare a raporturilor de munca (a CIM)
 • nota de lichidare (din care sa reiasa daca partile au datorii neachitate una fata de alta)
 • carnetul de munca (daca mai este cazul)
 • adeverinta de concedii medicale pe ultimele 12 luni
 • adeverinta de venit pt ultimele 12 luni (in locul fisei fiscale)
 • adeverinta de vechime in cadrul firmei respective
 • copii ale documentelor existente in dosarul personal;
 • copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal al salariatului.

Art. 146 din Codul Muncii, republicat, prevede:

 • Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
 • Prin exceptie de la prevederile alin. 1, efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil.
 • Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul.
 • Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.
 • Indemnizatia de concediu de odihna trebuie sa fie cel putin egala cu salariul de baza si sporurile cu caracter permanent convenite prin contractul individual de munca.

La incetarea contractului individual de munca , angajatorul are obligatia sa va dea toate drepturile salariale de care beneficiati inclusiv compensarea in bani a concediului neefectuat pe anul in curs sau cel anterior.

Calculul indemnizatiei de concediu de odihna
Art. 150 din Codul Muncii prevede:

 • Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.
 • Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. 1 din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.


Conform art. 146 din Codul muncii, concediul de odihna se efectueaza in fiecare an si, conform alin.(4), compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. Asadar , la incetarea contractului de munca ( indiferent daca va dati demisia sau sunteti concediat) zilele de concediu neefectuate , corespunzatoare perioadei respective vor fi platite. Concediul de odihna neefectuat se calculeaza in functie de salariu si de zilele de care beneficiezi de catre serviciul de contabilitate, in momentul lichidarii .
Conform legislatiei in vigoare , durata minima a concediului de odihna este de 20 de zile lucratoare ( este posibil sa aveti trecute in contractul individual de munca 21 de zile lucratoare, sau mai multe , in niciun caz sub 20 de zile). Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.

Pe perioada preavizului puteti sa efectuati zilele de concediu neefectuate aferente perioadei lucrate , deoarece, conform art. 81 din Codul muncii aliniatul (5), pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.

Sursa: www.clublegislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor