Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Drepturile si obligatiile persoanelor fizice in cazul inspectiei fiscale

procedura_fiscala_24560200Daca sunt gasite in neregula, reprezentantii Fiscului au dreptul sa ajusteze bazele de impozitare pentru fiecare categorie de venit in incidenta persoanei fizice, prin utilizarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor si dupa caz, sa dispuna masuri asiguratorii sau proceduri de executare silita.

Durata unei inspectii nu poate fi mai mare de 6 luni, iar termenul se poate prelungi pâna la 12 luni, daca sunt necesare informatii din strainatate.

In realizarea inspectiei, trebuie sa se tina cont de drepturile si obligatiile contribuabilului, drepturi structurate in aceasta carta a contribuabilului persoana fizica.

Drepturile persoanei fizice supuse inspectiei fiscale

1.Dreptul de-a fi instiintat dspre verificare. Cu minim 15 zile inainte de inceperea verificarii fiscale, persoana fizica trebuie sa fie instiintata de inceperea procedurii, prin comunicarea Avizului de verificare. Avizul cuprinde temeiul juridic al verificarii, data de incepere a verificarii, perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii, posibilitatea de a solicita amânarea verificarii, locul desfasurarii verificarii, solicitarea de informatii si inscrisuri relevante pentru verificare. Persoana fizica are la dispozitie 60 de zile sub sanctiunea decaderii sa prezinte documentele justificative si clarificarile relevante.

2.Dreptul de-a solicita amânarea inceperii verificarii. Persoana fizica poate solicita o singura data amânarea verificarii, prin solicitare scrisa, pentru motive justificate. Autoritatile fiscale vor comunica data la care a fost reprogramata actiunea de verificare.

3.Dreptul de-a beneficia de asistenta de specialitate. Pe toata durata verificarii, contribuabilul are dreptul de-a beneficia de asistenta de specialitate (fiscala sau juridica).

4.Dreptul de-a schimba locul de desfasurare a verificarii. Persoana fizica are dreptul sa solicite schimbarea locului de desfasurare a verificarii fie la domiciliul acesteia, fie la domiciliul /sediul profesional al persoanei ce acorda asistenta de specialitate. Aceasta solicitare trebuie adresata organului fiscal inainte de inceperea verificarii.

5.Prelungirea termenului de prezentare a inscrisurilor si informatiilor relevante. in situatii justificate, se acorda o singura data prelungirea cu 30 de zile a termenului de prezentare a acestor date.

6.Dreptul de-a colabora si de-a numi persoane pentru a furniza informatii. Persoana fizica are dreptul de-a colabora pentru constatarea situatiilor fiscale, de-a furniza informatii si-a prezenta inscrisuri. Persoana fizica are dreptul sa numeasca alte persoane care sa dea informatii.

7.Dreptul de-a refuza furnizarea de informatii. Sotul/sotia, respectiv rudele si afinii persoanei fizice pâna la gradul al III-lea au dreptul de-a refuza furnizarea de informatii. Consultantii fiscali, expertii contabili, auditorii, avocatii, notarii publici, medicii curanti, preotii, au dreptul sa refuze comunicarea de informatii. Cu exceptia preotilor, aceste persoane pot comunica informatii cu acordul persoanei fizice.

8.Dreptul de-a fi verificat pentru impozite in perioada de prescriptie. Sunt supuse verificarii numai acele impozite si taxe aflate in cadrul termenului de prescriptie.

9.Dreptul de-a fi verificat o singura data. Persoana fizica poate fi verificata o singura data pentru fiecare perioada impozabila si pentru fiecare categorie de venituri. in cazuri exceptionale, daca apar elemente noi necunoscute organelor fiscale, se poate dipune o reverificare.

10.Dreptul de pastrare a secretului fiscal. Persoanele ce participa la verificare trebuie sa pastreze secretul fiscal, cum ar fi datele de identificare, sursa si valoarea bunurilor, plati, conturi, rulaje, credite, datorii, etc.

11.Dreptul de-a cunoaste rezultatele verificarii. Pe parcursul desfasurarii verificarii, persoana fizica are dreptul sa fie informata asupra constatarilor facute de echipa de inspectie. La finele inspectiei, se vor prezenta persoanei fizice constatarile si consecintele fiscale ale verificarii. Persoana fizica are dreptul sa exprime in scris un punct de vedere in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la discutia cu contribuabilul.

12.Dreptul de-a contesta. Persoana fizica isi considera lezate drepturile in urma verificarii fiscale, are dreptul la depunerea contestatiei. Aceasta se va depune in termen de 45 de zile de la comunicarea actului administrativ fiscal contestat.

Obligatiile persoanei fizice supuse verificarii fiscale

-in afara de drepturi, in timpul desfasurarii verificarii fiscale, persoana fizica are si obligatii. Ce obligatii sunt descrise in Carta drepturilor si obligatiilor contribuabilului persoana fizica?

-Obligatia depunerii declaratiei de patrimoniu si venituri. La solicitarea organului fiscal sau când aceasta solicitare s-a realizat odata cu avizul de incepere a verificarii, se va depune declaratia de patrimoniu si venituri. in functie de momentul solicitarii, sunt doua termene: a) 60 zile de la comunicare, daca aceasta s-a realizat impreuna cu Avizul de verificare; si b) 15 zile de la solicitare, când aceasta s-a realizat in timpul verificarii.

-Obligatia de-a coopera cu organul fiscal. Contribuabilul persoana fizica supus verificarii are obligatia de a coopera cu organul fiscal, prin prezentarea faptelor cunoscute de acesta, in intregime, conform realitatii. Sarcina probei este a persoanei fizice.

-Obligatia de-a furniza informatii. Contribuabilul persoana fizica, in mod direct sau prin persoana imputernicta, are obligatia furnizarii de informatii pentru determinarea starii de fapt fiscale.

-Obligatia de-a prezenta inscrisuri. Contribuabilul, in mod direct sau prin prin imputernicit, pune la dispozitia organului fiscal registre, documente de afaceri orice alte inscrisuri pentru determinarea starii de fapt fiscale.

-Obligatia de-a permite efectuarea de constatari la fata locului. Cu respectarea drepturilor de-a patrunde in domiciliul sau resedinta persoanei fizice doar cu acordul acesteia, echipele de inspectie, respectiv expertii desemnati au dreptul sa efectueze o constatare la locului, prin intrarea pe terenuri, incaperi sau in alte incinte, când este necesar acest fapt.

-Obligatia de-a indeplini masurile dispuse. Persoana fizica are obligatia de a indeplini masurile dispuse de organul de verificare prin actul intocmit cu aceasta ocazie, in termenele si in conditiile stabilite de organele de verificare fiscala.

-Obligatia de-a plati diferentele de impozite. Daca in urma verificarii situatiei fiscale personale a persoanei fizice rezulta diferente de impozit, aceasta are obligatia platii la buget a acestor sume. in cazul in care impozitele se refera la perioade a caror scadenta a fost depasita la plata, persoana fizica are obligatia platii dobanzilor si penalitatilor de intârziere, in cuantumul stabilit de legislatia in materie – Codul de in procedura fiscala.

Sursa:www.conta.ro

        Impreuna in lumea afacerilor