Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Dupa ce perioada pot trece intr-o alta grila de salarizare

imgLa intrebarea:sunt angajata cu timp partial de lucru, respectiv 3 ore/zi in functia de economist debutant, intr-o institutie publica. Va rog sa-mi spuneti dupa ce perioada de timp pot trece in urmatoarea treapta salariala.

Ariana Iancu expert in legislatia muncii afirma ca:HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011
Art 41
(7) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau trepte profesionale se face prin examen, in baza unui referat de evaluare intocmit de seful ierarhic si aprobat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
(8) Examenul de promovare in grade sau trepte profesionale se poate organiza trimestrial, semestrial sau anual, in functie de decizia conducatorului autoritatii ori institutiei publice.
(9) Referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic cuprinde urmatoarele elemente:
a) descrierea activitatii desfasurate de candidat;
b) nivelul de insusire a legislatiei specifice activitatii desfasurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul in modul de indeplinire a atributiilor;
d) conduita candidatului in timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) bibliografia si, dupa caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componenta comisiei de examinare si cea de solutionare a contestatiilor.
(10) Referatul de evaluare se depune pana in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru la compartimentul resurse umane sau la persoana desemnata in acest sens.”

Sursa:clublegislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor