Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Durata mandatului administratorului pentru SRL-uri

Potrivit art. 2015 din Codul Civil: „Dacă părţile nu au prevăzut un termen, contractul

stire cif de mandat încetează în 3 ani de la încheierea lui.”

Anterior intrarii in vigoare acestor dispozitii, mandatul unui administrator putea fi:

  • limitat în timp, încă de la data numirii
  • nelimitat

Incetarea mandatului nelimitat în timp are loc prin:

  • revocare (de către Adunarea generală a Asociatilor),
  • deces / dizolvare (a administratorului),
  • renunţare la mandat sau prin decădere,
  • ca urmare a intervenirii unei condamnări pentru săvârșirea uneia din infracțiunile:gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de bancrută simplă sau bancrută frauduloasă sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990.

Odata cu intrarea in vigoare a dispozitiilor din Codul Civil, Art. 2015 NCC prevede ca daca durata mandatului administratorului nu se prevede in actul constitutiv, aceasta inceteaza in termen de 3 ani de la incheierea lui.

Firmele care au prevazut in actul constitutiv ca durata mandatului administratorului este nelimitata, au obligatia sa precizeze durata mandatului administratorului, prin modificarea actelor constitutive ale firmei.

 Art. 5 alin (1) din Legea nr. 26/1990:

(1) Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data efectuării lor în registrul comerțului ori de la publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, sau în altă publicație, acolo unde legea dispune altfel.

(2) Persoana care are obligaţia de a cere o înregistrare nu poate opune terţilor actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceştia.

Pentru a evita ca mandatul administratorului sa fie considerat expirat si firma să functionezefara reprezentarea legală a administratorului, este necesar sa se realizeze formalitatile de inregistrare în Registrul Comertului a hotarariiAdunariiAsociatilor de prelungire a mandatului administratorului.

Informatii suplimentare sunt disponibile la Centrul de Infiintari Firme:

Birou Bacau

E-mail: office@ccibc.ro
Mobil: 0749.088.840

Birou Onesti
Tel: 0234.320.343
E-mail: onesti@ccibc.ro
Mobil: 0748.886.408
Birou Moinesti
Tel: 0234.367.557
E-mail: moinesti@ccibc.ro
Mobil: 0744.538.409

        Impreuna in lumea afacerilor