Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Este necesara clauza de confidentialitate pentru angajatori?

Informatii-confidentiale

Pe parcursul derularii activitatii, angajatorul utilizeaza anumite informatii, care daca ar fi dezvaluite i-ar putea produce prejudicii pe termen scurt, mediu si lung.

Asadar, protectia informatiilor confidentiale este esentiala, mai ales atunci cand angajatii lucreaza cu acestea in executarea obligatiilor de serviciu.

In perioada desfasurarii raporturilor de munca, angajatii au acces la o serie de informatii, precum baze de clienti, planuri si proiecte ale firmei etc., pe care le pot transmite cu usurinta noului angajator sau le pot folosi in interes propriu, pentru demararea propriei afaceri.

Potrivit art. 26 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, angajatorul poate introduce in contractul individual de munca o clauza de confidentialitate, prin care angajatul se obliga ca, pe toata durata contractului individual de munca, precum si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii care i-au fost aduse la cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in contractul individual de munca, in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca sau cele pe care le-au capatat in mod incidental.

Prin urmare, informatiile care fac obiectul clauzei de confidentialitate trebuie sa fie mentionate in regulamentul intern sau in contractul colectiv de munca, prin referire la denumirea generica a activitatilor care fac obiectul unei asemenea clauze sau prin prevederea acestora in mod detaliat.

Atunci cand activitatile au fost definite generic, in contractele individuale de munca trebuie sa fie concretizate si subactivitatile care fac obiectul clauzei (toate sau numai unele) raportat la atributiile care revin postului respectiv.

Intrucat normele legale in vigoare nu prevad compensarea salariatului pentru respectarea clauzei de confidenţialitate şi nici nu este o conditie de validitate a acesteia, aceasta poate fi privita ca o obligaţie de serviciu normală.

Clauza de confidenţialitate îşi produce efectele doar in cazul indeplinirii urmatoarelor conditii:

 • să fie mentionata în contractul individual de muncă;
 • să fie precizate in mod expres informaţiile cu caracter confidenţial.

Sunt considerate, printre altele, informatii confidentiale urmatoarele:

 • date privind furnizorii, agentii si distribuitori, precum si conditiile de afaceri ale acestora;
 • date despre clienti si nevoile acestora;
 • preturile aplicate si imprejurarile negocierii cu clientii;
 • planurile strategice, de marketing sau de afaceri;
 • previziunile de vanzare;
 • informatiile financiare si rezultatele (cu exceptia cazului in care acestea sunt date publicitatii);
 • propuneri referitoare la achizitionarea sau cedarea, partiala sau totala, a societatii sau afacerii;
 • propuneri privind extinderea sau contractarea de noi activitati;
 • detalii ce privesc angajatii, salariul acestora si alte beneficii platite;
 • informatiile privind activitatile de cercetare, rezultatele lor, secretele comerciale etc.

Daca se doreste introducerea acestei clauze in interiorul contractului individual de munca, angajatorul trebuie să tina cont de urmatoarele aspecte:

 • clauza impusă trebuie să se încadreze în prevederile legale;
 • să definească exact şi in mod clar informaţiile cu caracter confidenţial pentru a evita dificultăţi în dovedirea încălcării clauzei de către angajat;
 • să fixeze limitele obligaţiei de confidenţialitate sau a sancţiunilor ce vor fi aplicate în cazul neresepctarii acestei obligatii.

In cazul abaterii de la aceasta obligatie, art. 26 al. (2) prevede faptul ca  Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese.

Daunele interese reprezintă pentru angajator echivalentul în bani pentru acoperirea prejudiciului cauzat, ca rezultat al neexecutării.

Incalcarea clauzei de catre angajat poate conduce si la raspundere disciplinara, in cazul in care aceasta este considerata abatere disciplinara. Raspunderea disciplinara poate fi asociata in aceasta situatie cu raspunderea patrimoniala.

Obligatia de confidentialitate persista atat pe perioada executarii contractului individual de munca, cat si dupa incetarea acestuia, chiar şi atunci cand contractul este suspendat.

Pentru alte detalii si informatii suplimentare, va sta la dispozitie Oficiul Juridic al Camerei de Comert si Industrie Bacau, tel: 0234.570.010, int. 130, e-mail: office@ccibc.ro. Persoana de contact: Elena Rusu, Consilier Juridic, mobil: 0749.088.845.

        Impreuna in lumea afacerilor