Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Exportul de preparate pe bază de cereale, făină, lapte, amidon și produse de patiserie pe piata SUA- analiza comparativa

cerealePreparatele pe bază de cereale, făină, lapte, amidon și produsele de patiserie (Capitolul 19 din Tariful Vamal armonizat) reprezintă o categorie de produse puțin diversificată, comparativ cu alte grupe de produse, tendințele de pe această piață fiind determinate, printre altele, de evoluția unor factori variabili, care țin cont atât de specificul fiecărei piețe naționale în parte (obiceiuri alimentare proprii unor populații, deschiderea acestora către consumul de alimente considerate non-tradiționale, gen batoanele nutriționale, energizante etc), a politicilor guvernamentale de sprijinire a producătorilor din industriile alimentare respective, dar și de factori pendinte la evoluțiilor sectorului agro-zootehnic din respectivele piețe (care consumă cantități impresionante de produse agricole, materii prime care sunt folosite și în sectorul producerii de preparate pe bază de cereale de exemplu).

Ca gamă de produse cuprinse în cadrul Capitolului 19 putem menționa: extractele de malț, preparatele alimentare din făină, crupe, griș, amidon, pastele alimentare (precum și macaroanele, spaghetele, fideaua, lasagna etc), tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, produse pe bază de cereale, obținute prin expandare sau prăjire, cereale sub formă de boabe sau fulgi, produsele de brutărie, patiserie și biscuiții etc.

România reprezintă cel de-al 49-lea exportator de preparate pe bază de cereale și produse de patiserie la nivel mondial (în anul de referință 2014), cu un total de 158,856 milioane dolari (0,23% din totalul exporturilor la nivel mondial), în creștere cu 71,9% comparativ cu anul 2011, când nivelul acestora a fost de numai 92,401 milioane dolari (și reprezenta o cotă de piață de 0,17% din totalul livrărilor pe plan mondial). Merită menționat că țara noastră este, în același timp, și importator net de preparate pe bază de cereale și produse de patiserie, cu un total de 383,465 milioane dolari (sau 0,58% din totalul importurilor la nivel mondial, în anul de referință 2014), înregistrând astfel o balanță deficitară la acest capitol, de peste 224,6 milioane dolari.

Locul României pe piața preparatelor pe bază de cereale și  produse de patiserie din SUA

În 2015 țara noastră a fost cel de-al 43-lea exportator de preparate pe bază de cereale și produse de patiserie pe piața SUA cu un total de 4,276 milioane dolari, nivel pe care îl apreciem – totuși – sub potențialul de export al României .

În context, în 2015 România a fost prezentă cu exporturi pe piaţa SUA doar la două grupe tarifare, din cele 5 grupe care alcătuiesc nomenclatorul de produse din cadrul Capitolului 19 (fiind înregistrată cu două livrări temporare și la alte două grupe de produse), respectiv:

  • grupa 1902 (paste alimentare chiar fierte sau umplute – cu carne sau cu alte substanțe – sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni, cușcuș, chiar preparat) – 3,956 milioane dolari, reprezentând o creștere de 10,6% faţă de 2014, și una de 234,4% față de 2011; deși doar 0,4% din totalul importurilor americane – la nivelul anului 2015 – au ca origine România, grupa reprezintă aproximativ 30,6% din totalul exporturilor românești la nivel mondial în cadrul acesteia (date statistice disponibile însă doar pentru nivelul anului 2014);
  • grupa 1905 (produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare) – 320 mii dolari, reprezentând o scădere de 32,3% faţă de 2014, și una de 22,3% față de 2011; deși doar 0,007% din totalul importurilor americane – la nivelul  anului  2015  –  au  ca  origine  România,  grupa  reprezintă  aproximativ  0,4%  din  totalul exporturilor românești la nivel mondial în cadrul acesteia (date statistice disponibile însă doar pentru nivelul anului 2014).

Analiza  evoluției  exporturilor  românești  de preparate pe  bază  de  cereale și produse de patiserie pe  piaţa  SUA, comparativ cu exporturile celorlalte țări potențial  competitoare din regiune

Pe baza datelor avute la dispoziție, furnizate de statisticile europene, constatăm că țara noastră se află la finele anului 2015 pe locul 43 între furnizorii mondiali de astfel de produse în SUA, iar comparativ cu celelalte ţări central şi est-europene competitoare din vecinătatea noastră, ale căror livrări pe piața americană sunt analizate pe scurt în această lucrare, România se situează pe poziția a 3-a din 14 (în condițiile în care sunt furnizori de preparate pe bază de cereale și produse de patiserie pe piața SUA doar: Polonia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Grecia, Serbia, Croația, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Republica Moldova, FYR Macedonia, Bosnia și Herțegovina, iar Albania și Muntenegru au înregistrat doar exporturi sporadice în anii anteriori).

Principalii exportatori de astfel de produse pe piața SUA din regiunea noastră geografică, la sfârșitul anului 2015, au fost:

  • Polonia (33,503 milioane dolari; locul 21 între furnizorii pe piața SUA) și lider detașat în regiune;
  • Grecia (13,193 milioane dolari; locul 33 între furnizorii pe piața SUA);
  • România (4,276 milioane dolari; locul 43 între furnizorii pe piața SUA) și poziția a 3-a în regiune;

Analiza evoluţiei exporturilor de preparate pe bază  de cereale, făină, lapte, amidon și produse de patiserie ale României pe Piaţa SUA, comparativ cu cele ale ţărilor vecine din Europa Centrală și de Est 2011 – 2015 este disponibila online.

        Impreuna in lumea afacerilor