Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Faci inventarul? Afla cum tratezi contabil plusul sau minusul la inventar

2

In urma  inventarierii, de cele mai multe ori, apar diferente fie de natura cantitativa, fie de natura calitativa.

Contabilizarea plusurilor din gestiune

  • Plusul de materii prime si materiale –  se contabilizeaza ca o operatiune inversa consumului de materii prime si material
  • Plusul  de produse finite – se contabilizeaza ca si operatiunea de obtinere a acestora
  • Plusul  de numerar – se contabilizeaza ca si o crestere a activelor, respectiv si o crestere a capitalurilor proprii

Contabilizarea lipsurilor din gestiune

  • Lipsa de materii prime si materiale consumabile – se contabilizeaza ca si operatiunea darea in consum
  • Lipsa produselor finite – se contabilizeaza ca si scoaterea din gestiune a produselor finite
  • Lipsa de numerar din  casierie  – se contabilizeaza ca si o micsorare de active, respectiv si a capitalurilor proprii 

In ceea ce priveste diferentele de inventar calitative, intalnim doua situatii:

  • In cazul elementelor de activ:  daca valoarea de inventar depaseste valoarea contabila, plusul de valoare rezultat nu se contabilizeaza. Daca valoarea de inventar este mai mica decat valoarea contabila, diferenta constatata in minus va fi contabilizata sub forma amortizarii si ajustarilor pentru depreciere.
  • In cazul elementelor de datorii : daca valoarea de inventar depaseste valoarea contabila, plusul de valoare va fi contabilizat pe seama constituirii de provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Daca valoarea de inventar este mai mica decat valoarea contabila, diferenta constatata in minus nu se inregistreaza in contabilitate.

        Impreuna in lumea afacerilor