Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Fermierii pot obtine fonduri europene nerambursabile pentru mai multe proiecte derulate prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020

fonduri fermieriUn solicitant sau beneficiar poate obtine finantare nerambursabila din FEADR si de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investitii depuse pentru masuri/sub-masuri diferite din cadrul PNDR 2014-2020, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, a regulilor ajutoarelor de stat si a celor „de minimis”, dupa caz, si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, fapt care contravine obiectivelor masurii/submasurii/schemei de ajutor.

In cazul in care solicitantul si/sau interpusi ai acestuia depun in acelasi timp mai multe proiecte alaturate, in cadrul aceleiasi sub-masuri, care formeaza impreuna un flux de productie si/sau procesare unitar, proiectele sunt neeligile. Solicitantul poate depune un alt proiect pentru o investitie alaturata care face parte din acelasi flux tehnologic numai dupa finalizarea proiectului depus anterior.

Solicitantul/beneficiarul care acceseaza fonduri europene nerambursabile din FEADR si de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investitii depuse pentru masuri/sub-masuri diferite din cadrul PNDR 2014-2020 trebuie sa faca dovada existentei cofinantarii private, cumulat pentru toate proiectele.

Potentialii beneficiari/beneficiarii PNDR 2014-2020 care prezinta dovada cofinantarii private prin extras de cont trebuie sa solicite institutiei bancare sa blocheze, in contul special al proiectului, 50% din suma, care va fi folosita numai in vederea efectuarii platilor privind implementarea proiectului. Sumele respective sunt purtatoare de dobanzi la un nivel negociat cu banca si se deblocheaza numai pe baza solicitarilor beneficiarilor avizate in prealabil de catre AFIR.

In situatia proiectelor de infrastructura, ale aceluiasi beneficiar care vizeaza investitii in infrastructura de apa/apa uzata si rutiera, situate partial sau total pe acelasi amplasament, proiectul aferent realizarii infrastructurii rutiere va fi depus dupa realizarea infrastructurii de apa/apa uzata.

Beneficiarii trebuie sa prezinte cererea pentru prima transa de plata si documentele justificative in termen de cel mult 4 luni de la data semnarii contractului de finantare in cazul proiectelor pentru achizitiile simple si in termen de cel mult 8 luni in cazul proiectelor pentru achizitii complexe care prevad constructii-montaj.

Pentru beneficiarii sprijinului acordat in vederea plantarii de specii perene, agricole si forestiere, termenul pentru depunerea cererii de plata este de maximum 24 luni de la data semnarii contractului de finantare si pentru motive temeinice si justificate in mod corespunzator, acest termen se poate prelungi cu cel mult 6 luni, cu plata penalitatilor prevazute in contractul de finantare.

Beneficiarii care nu respecta termenele de depunere a cererilor de plata nu mai pot obtine finantarea publica, contractul fiind reziliat.

De asemenea, plata avansului catre beneficiar nu este considerata transa de plata. Conditiile, modalitatea de solicitare si acordare a avansului se detaliaza in Ghidul solicitantului, care va fi elaborat dupa aprobarea de catre Comisia Europeana a PNDR 2014-2020.

Pentru investitiile care prevad constructii montaj, publicarea in SEAP sau pe site-ul AFIR a achizitiilor se va efectua in baza proiectelor tehnice de executie avizate in prealabil de AFIR.

Solicitantii ai caror asociati/actionari majoritari au aceasta calitate in doua sau mai multe intreprinderi nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, in acelaşi timp, in cadrul aceleiaşi sub-masuri, pentru acelasi tip de investitie. In acest caz poate fi eligibila cererea de finantare depusa de o singura intreprindere, care are in comun cu alte intreprinderi acelasi actionar majoritar.

La sesizarea motivata si sustinuta cu dovezi a unui beneficiar/contractor cu finantare din FEADR, cu privire la consultantii/contractorii/beneficiarii acestuia care nu se achita de obligatiile contractuale, cu exceptia cazurilor de forta majora, AFIR/MADR, dupa o verificare prealabila si in baza unui act administrativ de constatare, poate sa includa si sa faca publice informatiile despre acestia in Lista consultantilor/contractorilor/beneficiarilor care nu isi respecta obligatiile contractuale. Informatii privind consultantii, contractorii si beneficiarii sprijinului financiar neambursabil care nu isi respecta obligatiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR.

PNDR 2020: gradul de finantare nerambursabila poate ajunge la 90%

S-au mai deschis doua linii de finantare din fonduri europene prin noul PNDR anul acesta, dar fermierii nu s-au inghesuit sa acceseze fondurile, intrucat, in cadrul noilor sesiuni, gradul de finantare nerambursabila va fi mult mai mare.

Principiul de baza al noului PNDR este integrarea productiei si scurtarea lantului de la producator la consumatorul final, accentul fiind pus pe ferma de familie, ceea ce inseamna ca micii producatori care nu vor solicita fonduri europene nerambursabile pentru agricultura doar pentru dezvoltarea productiei, ci si pentru procesarea acesteia vor obtine mai multi bani. Spre exemplu, cei care vor solicita fonduri europene nerambursabile pentru agricultura doar pentru zona de productie vor putea obtine 50% din valoarea proiectului, jumatate din valoarea acestuia urmand sa fie asigurata din buzunarul propriu sau prin credite.

In schimb, cei care vor cere fonduri europene nerambursabile pentru agricultura atat pentru dezvoltarea productiei, cat si pentru procesarea ei vor primi inca 20% din valoarea proiectului, astfel incat gradul de finantare europeana nerambursabila va ajunge la 70%. Procesarea poate insemna infiintarea unui centru de procesare a cerealelor pentru obtinerea de furaje, a unei linii de abatorizare sau de fabricare a dulceturilor.

In plus, daca proprietarul unei ferme de familie se asociaza cu alti mici producatori, vor mai obtine inca 20%, ceea ce inseamna ca vor putea acoperi din fonduri europene nerambursabile pentru agricultura pana la 90% din valoarea proiectului.

50.000 de euro nerambursabili pentru tinerii fermieri din fonduri europene 2015

Tot in februarie 2015 va fi deschisa sesiunea pentru tinerii fermieri, care vor putea obtine pana la 50.000 de euro nerambursabili din fonduri europene pentru a dezvolta afaceri la tara.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar de fonduri europene nerambursabile acordate prin vechea Masura 112 erau fermierii in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare, persoane fizice sau juridice, care practicau in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE.

Sursa : http://www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor