Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Finantari in 2015 pentru proiecte in agricultura

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va deschide in perioada urmatoare o sesiune cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020 pentru Axa 1, DMI1 – Finantarea investitiilor realizate pentru infiintarea sau modernizarea exploatatiilor agricole.fonduri-crestere

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

1. Proiectul sa fie in acord cu potentialul agricol al zonei si sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei;

2. Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, in raport cu proiectul;

3. Beneficiarul trebuie sa asigure cofinantarea investitiei;

4. Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile conform legislatiei in vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, de mediu, necesare realizarii investitiei in cadrul proiectului.

Modul de constituire al solicitantului

Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile prin FEADR in vederea finantarii propriei afaceri solicitantul trebuie sa se încadreze intr-o categorie de beneficiar eligibil sau, dupa caz, să devina unul eligibil.

Beneficiarii eligibili pentru proiectele de investitii se vor încadra, in general, in una din urmatoarele categorii:

1. Persoana Fizica

Proiectul poate fi depus de cate o persoana fizica si numai daca proiectul va primi finantare, solicitantul este obligat sa se constituie, din punct de vedere juridic, drept PFA, II sau IF.

2. Persoană Fizică Autorizată/Întreprindere Familială (PFA/IF)

Este cea mai simplă forma de beneficiar eligibil, in linii mari acest statut obtinandu-se prin autorizare la primaria locala

AVANTAJE: procedura simpla, contabilitate simplificata, impozitare mica.

DEZAVANTAJE: nu se pot face angajari/pot lucra doar membrii asociatiei familiale, persoana trebuie să aiba studii in domeniul in care se face autorizarea activitatii, limitarea eventualelor extinderi, etc.

Persoana fizica poate depune un proiect pentru finantare nerambursabila doar daca in 30 de zile de la data aprobarii acestuia, face demersurile necesare autorizarii.

3. Asociatii in domeniu cu statut juridic, Grupuri de producatori si Cooperative

Este forma cea mai agreata de catre mecanismele comunitare, deoarece sprijinul financiar nerambursabil se adreseaza direct mai multor persoane, iar investitia va avea un impact mult mai mare.

AVANTAJE: investitii cu acoperire mare, intarirea comunitatii, posibilitatea accesarii si altor subventii pentru dezvoltarea asocierii si gruparii fermierilor, impartirea riscului.

DEZAVANTAJE: procedura de infiintare mai complexa

4. Microîntreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii, intreprinderi mari

 Clasificarea in acesta categorie se face potrivit OG nr. 27/2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii:

– microintreprinderile: pana la 9 angajati si mai putin de 2 milioane de euro cifra de afaceri;

– intreprinderi mici: intre 10 si 49 de salariati si mai putin de 10 milioane de euro cifra de afaceri;

– intreprinderi mijlocii: intre 50 şi 249 de angajati si mai putin de 50 de milioane de euro cifra de afaceri;

– intreprinderi mari: peste 249 de angajati si mai mult de 50 de milioane de euro cifra de afaceri;

IMM-urile si microintreprinderile pot fi Societate cu Răspundere Limitata (SRL), Societate în Nume Colectiv (SNC), Societate pe Actiuni (SA), ș.a., conform legislatiei comerciale nationale.

Principalele documente necesare la depunerea proiectului

Principalele documente ce sunt necesare depunerii proiectului sunt urmatoarele:

  • Certificatul de înmatriculare
  • Ultimul bilant contabil precedent anului depunerii proiectului care trebuie sa reflecte ca rezultatul din exploatare este pozitiv.
  • Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale
  • Declaratie pe proprie raspundere pentru cofinantarea proiectului
  • Avizele de mediu, sanitar si sanitar-veterinar.
  • Acte care sa dovedeasca dreptul de proprietate sau folosinta asupra terenului

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile

Puteti accesa fonduri nerambursabile în proportie de 50% – 70 %, din valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil va fi de:

  • 1.000.000 euro, in cazul unui proiect de productie
  • 1.500.000 euro, in cazul unui proiect ce propune si procesarea produselor agricole proprii.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 121 este de 5.000 de Euro – această suma reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului.

Informatii suplimentare sunt disponibile pe siteul www.fintantam.ro

        Impreuna in lumea afacerilor