Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Finanţări prin programul “Iniţiativa pentru IMM-uri”

01poza2IMM-urile din Romania semnalează dificultăţi în accesarea de credite bancare. Principalele cauze sunt reprezentate de lipsa garanţiilor şi de costul ridicat al creditului. Aceste bariere pot fi înlăturate prin utilizarea instrumentelor de garantare din fonduri europene destinate IMM-urilor.

Având în vedere procentul  mic al întreprinzătorilor care îşi finanţează activitatea prin credite bancare, dar şi obiectivele multor IMM-uri de a-şi extinde afacerile în următorii ani, instrumentele de garantare, cum este Iniţiativa pentru IMM-uri (SMEi), pot reprezenta soluţii care ar  putea fi implementate cu succes.

Primele afaceri în cadrul programului de garantare au fost deja finanţate cu succes de BRD- Group Societe Generale, în  parteneriat  cu Fondul European de Investiţii(FEI), pune la dispoziţie o facilitate de garantare a creditelor pentru capital de lucru si investiţii.

Astfel, se va putea beneficia de toate avantajele unei garanţii din fonduri europene.

Cine poate aplica pentru un astfel de credit?

Beneficiarii elegibili sunt IMM-urile: întreprinderile micro, mici sau  medii conform reglementărilor europene si naţionale. În această categorie intră şi PFA-urile, precum şi Profesiunile Liberale.

 Ce tipuri de credite pot fi acordate de BRD-Group Societe Generale şi garantate de FEI?

Garanţia acordată de FEI poate garanta atât un credit nou pentru capital de lucru pentru asigurarea necesarului de finanţare a activităţii curente, cât şi creditele de investiţii noi.

 Ce tipuri de cheltuieli pot fi finanţate în cadrul programului?

Toate tipurile de cheltuieli generate de activitatea curentă, în cazul creditelor pentru capital de lucru, precum şi cheltuielile legate de noi investiţii, inclusive pentru modernizare sau extindere.

 Care este procesul de obţinere a garanţiei FEI?

Modalitatea simplă de obţinere se numără printre avantajele acestei garanţii. Având în vedere  parteneriatul dintre FEI şi BRD-Group Societe Generale, procesul de obţinere a garanţiei este unul facil şi se desfăşoară concomitent cu aprobarea creditului. BRD-Group Societe Generale va verifica dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate şi garanţia devine efectivă din ziua semnării contractului de credit.

 Care sunt avantajele cele mai importante ale unei finanţări cu garanţia FEI?

Pe lângă procesul rapid de obţinere a garanţiei, alte avantaje importante sunt:

  • 60% procent de garantare
  • Comision de garantare ZERO pentru clientul IMM
  • Necesar redus de garanţii în completarea garanţiei FEI
  • Dobânzi şi comisioane reduse faţă de nivelul standard.

SMEi este un instrument de garantare oferit de Comisia Europeana, Fondul European de Investiţii, Banca Europeană de Investiţii şi Statul Roman si are ca scop creşterea accesului la finanţare pentru IMM-uri.

Prin implementarea SMEi, BRD Groupe Societe Generale facilitează acordarea de credite IMM-urilor în vederea creşterii productivităţii,  a capacităţii acestora de inovare cât şi pentru dezvoltarea acestora în contextul pieţelor regionale, naţionale şi internaţionale.

Sursa: fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor