Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Firmele inregistrate inainte de 7 iulie 2017 nu trebuie sa isi preschimbe certificatul de inregistrare existent

Firmele care se vor inmatricula in registrul comertului dupa data de 07 iulie 2017 li se va aloca un identificator unic la nivel european (EUID) prin Sistemul Informatic Integrat al Oficiului National al Registrului Comertului, care va fi evidentiat in cuprinsul certificatului de inregistrare emis de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

In ceea ce priveste profesionistii inregistrati in registrul comertului anterior datei de 07 iulie 2017, acestia nu sunt obligati sa isi preschimbe certificatul de inregistrare existent.

In cazul in care doresc in mod expres acest lucru, au posibilitatea sa solicite emiterea unui nou certificat de inregistrare care sa contina si identificatorul unic la nivel european – EUID. De asemenea, acesta poate fi eliberat odata cu inregistrarea altor mentiuni in registrul comertului.

Prevederile privind alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) sunt cuprinse in Legea nr. 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 519/13.07.2015, document prin care este asigurata transpunerea Directivei 2012/17/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului si a Directivelor 2005/56/CE si 2009/101/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste interconectarea registrelor centrale, ale comertului si ale societatilor.

Sursa: ONRC

Pentru mai multe informatii, intocmirea tuturor actelor in concordanta cu legislatia in vigoare si inscrierea in Registrul Comertului, sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Bacau                                                                 Onesti

Tel: 0744.164183                                            Tel: 0723.626023

E-mail: office@ccibc.ro                                  E-mail: onesti@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor