Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Firmele pot fi scutite de obligatiile contractuale in perioada de situatie de urgenta

StirePoza4Forta majora, in intelesul dat de Codul civil, art. 1351, alin (2), este definita ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Sunt reglementate ca fiind evenimente de forta majora, calamitatile naturale: inundatii, furtuni, cutremure, alunecari de teren, epidemii, pandemii.

In cazuri de forta majora, firmele pot fi scutite de obligatiile contractuale pe care nu le-au putut realiza din cauza evenimentelor mentionate, respectiv prevederi privind: asigurarea transportului, termene de livrare, termene de executie a lucrarilor, efectuarea platilor, penalitati de intarziere, dobanzi etc.

Pentru a fi exonerate de raspundere in ceea ce priveste realizarea obligatiilor contractuale, firmele trebuie sa isi notifice in scris partenerii cu privire la evenimentul de forta majora, urmand sa prezinte acestuia Certificatul de forta majora, eliberat conform Legii 335/2007, art. 4, litera j), de catre Camera de Comert si Industrie.

Pentru obtinerea certificatului de forta majora, sunt necesare urmatoarele:

1. cerere adresata Camerei de Comert si Industrie Bacau, semnata de reprezentantii legali ai firmei, care sa cuprinda:

  1. scurta descriere a situatiei/motivelor din cauza carora firma nu poate functiona in bune conditii (intarzieri la furnizarea materiilor prime, scaderea numarului de clienti, scaderea veniturilor, suspendarea activitatii, suspendarea CIM, imposibilitatea deplasarii/cazarii echipelor de lucru, altele.
  2. precizari privind obligatiile contractuale care nu au putut fi onorate din cauza situatiei de forta majora;
  3. enumerarea contractelor/acordurilor care nu au putut fi onorate din cauza situatiei de forta majora (numar contract, parti semnatare);

2. copii, conformate cu originalul, dupa contractele afectate de evenimentele de forta majora;

Dupa analiza acestor documente, Comisia de Forta Majora a CCI Bacau va va comunica daca mai sunt necesare si alte precizari/documente.

Se elibereaza un certificat pe firma in care sunt incluse toate contractele afectate.

Pretul certificatului este intre 500 lei si 2.250 lei, in functie de cifra de afaceri.

In vederea respectarii masurilor luate de autoritati pentru evitarea raspandirii coronavirusului, cererea si documentele precizate pot fi transmise prin email la adresa office@ccibc.ro, urmand a fi prezentate in copii, conformate cu originalul, la ridicarea certificatului de forta majora.

Pentru alte informatii, va stam la dispozitie prin Mihai Tulbure, Director General, la adresa de email: office@ccibc.ro sau telefon: 0744.708.317.

 

        Impreuna in lumea afacerilor