Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Fisa de cont pentru operatiuni diverse potrivit OMFP 3512/2008

w560xh316_firmele-ar-putea-depune-o-singura-declaratie-fiscala-pe-an

 • Serveste:
 • la tinerea contabilitătii analitice a conturilor de clienti, debitori, furnizori, creditori etc.;
 • la tinerea contabilitătii sintetice a operatiunilor economico-financiare.
 • Se întocmeste într-un exemplar, pentru fiecare client, debitor, furnizor sau creditor si se sortează pe conturi analitice. În cazul în care se utilizează pentru tinerea contabilitătii sintetice a operatiunilor economico-financiare, fisele de cont se deschid pentru fiecare cont sintetic de gradul I care nu se desfăsoară pe conturi sintetice de gradul II si pentru conturile de gradul II prevăzute în planul de conturi aplicabil.
 • Se completează, la începutul anului, pe baza soldurilor de la sfârsitul anului precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operatiunile intervenite.
 • Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
 • Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
 • Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este următorul:
 • denumirea unitătii;
 • denumirea formularului;
 • simbolul contului; data, felul si numărul documentului; explicatii; simbolul contului corespondent; debit; credit; D/C; sold;
 • semnătura de întocmire si verificare, după caz.

Sursa: www.contzilla.ro

        Impreuna in lumea afacerilor