Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri –garantii de 100% pentru proiecte de irigatii

umjetna_travaPrintr-un comunicat de presa transmis in data de 9 octombrie,Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri anunta masuri de sprijin pentru implementarea proiectelor finantate prin PNDR(Programul National de Dezvoltare Rurala) pentru utilizatorii de apa pentru irigatii.Prezentam mai jos Comunicatul FNGCIMM:

FNGCIMM sprijină proiectele Organizațiilor și Federațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI/FOUAI) prin garantarea creditelor necesare implementării proiectelor de investiţii!

În vederea susţinerii implementării proiectelor finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), FNGCIMM a iniţiat demersuri către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în vederea includerii Organizațiilor și Federațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigatii (OUAI/FOUAI) în categoria beneficiari eligibili conform Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ca urmare, acest demers s-a materializat prin încheierea unui act adiţional la Convenţia de implementare în derulare încheiată între FNGCIMM şi MADR.

Astfel, în baza prevederilor Legii nr. 218/2005, rep., cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01.10.2015, FNGCIMM acordă garanţii în procent de maxim 100%,  beneficiarilor eligibili de tipul Organizațiilor și Federațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI/FOUAI) pentru creditele destinate implementării proiectelor finanţate din PNDR, contractate de la instituţiile de credit partenere.Tipurile de proiecte eligibile pentru finanţare sunt: proiecte pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune(SPP) precum şi proiecte destinate amenajării sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare (SPA, SRP), finanţate în cadrul Sub-măsurii 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infracstructurii agricole şi silvice.

Vă informăm că această categorie de beneficiari, respectiv (OUAI/FOUAI), a fost si este sprijinită de către FNGCIMM prin emiterea scrisorilor pentru garantarea avansului acordat de AFIR în baza prevederilor OUG nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM  SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM  SA – IFN colaborează cu  30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru în care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, valoarea şi modul de plată al comisionului de garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei acordate. Garanția FNGCIMM  SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM  SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

sursa:FNGCIMM

        Impreuna in lumea afacerilor