Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Fonduri alocate temporar pentru programe finantate din fonduri structurale si de coeziune

large (97)Guvernul a aprobat, prin Hotarare, alocarea temporara din venituri din privatizare, de catre Ministerul Finantelor Publice, a sumei de 1.100 milioane lei, in echivalent euro, in scopul asigurarii partiale a necesarului de finantare pentru luna noiembrie 2015 al Autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune in cadrul Obiectivului Convergenta.

Suma de 1.100 milioane de lei va fi repartizata astfel:

  • 250 milioane de lei pentru Programul Operational Sectorial Mediu
  • 206 milioane de lei pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice,
  • 408 milioane de lei pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
  • 236 milioane de lei pentru Programul Operational Regional

Aceste sume vor asigura necesarul de finantare al Autoritatilor de management pentru luna noiembrie 2015. Autoritatile de management pentru programele operationale au obligatia efectuarii platilor in contul beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare si plata, in termen de 10 zile, dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie 2015.

Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 31 martie 2016.

Sursa:www.fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor