Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Formare Experti achizitii publice după noul cadru legislativ

Achizițiile publice se desfășoară după reguli și norme stabilite de un cadru legislativ complex, modificat substanțial în anul 2016, cunoașterea acestora fiind esențială în demararea procedurilor și ofertarea în interiorul procesului de achiziție.

SLIDER Achizitii Publice 2

În perioada 29 august – 06 septembrie 2016, Școala de Comerț și Industrie organizeaza cursul de perfectionare EXPERT ACHIZITII PUBLICE, care se adresează responsabililor cu realizarea procedurilor de achiziție publica din cadrul autorităților contractante și a firmelor, inclusiv beneficiarilor de fonduri europene, interesați de dobândirea cunoștințelor teoretice și a abilităților practice în domeniu.

Tematica și programa de pregătire sunt adaptate la nevoile și așteptările participanților, cuprinzând, alături de prezentarea noului cadru legislativ, și prezentări de studii de caz, exerciții, ateliere de lucru, cu accent pe interacțiunea cu lectorul și ceilalți participanți la curs.

Orele se desfășoară la sediul Camerei de Comerț și Industrie Bacău, după amiaza, in intervalul orar 16.00 – 20.00.

La finalizarea cursului de perfecționare, absolventii obtin certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Educației în ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, cod COR 214946, document care constituie un avantaj ăn cadrul proiectelor europene în care participă dar și la locul de muncă.

Pentru informații suplimentare și pentru înscrieri la următoarele cursuri organizate, va sta la dispoziție Petronela ȘTEFAN, manager curs, la tel 0742.504.708, email office@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor