Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Formare experti in domeniul achizitiilor publice

In vederea aplicarii corecte si consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la participarea la licitaţiile publice organizate de autorităţile contractante, este recomandat ca in cadrul fiecarei firme care intentioneaza sa participe la procedurile de licitatie, sa existe o persoana desemnată, care detine competentele si cunostintele necesare elaborarii ofertelor tehnice si financiare cu respectarea conditiilor caietelor de sarcini.

stire_achizitiiÎn acest sens, Scoala de Comert si Industrie Bacau organizeaza cursul de perfectionare acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei pentru formarea Expertilor in domeniul Achizitiilor Publiceîn perioada  26 – 30 ianuarie 2015.

„Expertul achizitii publice” analizeaza cerintele legale si are abilitatea de a intelege corect, actele normative nationale, aplicabile procedurilor de licitatie publica, documentelor si programelor informatice utilizate in procedura de licitatie, elaboreaza ofertele tehnici si consiliaza personalul de specialitate pentru elaborarea ofertelor financiare, in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.

Tematica abordata in cadrul programului de instruire cuprinde:        

  • Cadrul legal in domeniul achizitiilor publice;
  •  Elaborarea documentaţiei de atribuire, caietul de sarcini;
  •  Proceduri de atribuire;
  •  Sistemul Electronic de Achizitii Publice -SEAP;
  •  Achiziţii prin proiecte finanţate din fonduri europene;
  •  Atribuirea contractului de achiziţie publică;
  •  Sancţiuni, contraventii, contestatii, solutionarea litigiilor.
  •  Analize, spete – propusede lector şi de participanti

La finalizarea programului de instruire, absolventii obtin certificate de absolvire recunoscute pe plan national si international, in ocupatia Expert Achiziţii Publice, eliberate de Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii.

Pentru informatii si detalii suplimentare va stam la dispozitie la Scoala de Comert si Industrie Bacau, tel: 0234/518.536, fax: 0234/571.070, e-mail: office@sscbacau.ro, manager curs: Angela DIMITRIU, tel: 0748.886.411.

        Impreuna in lumea afacerilor