Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Formare Experti in domeniul Achizitiilor Publice

afaceri-achizitii-640x360Scoala de Comert si Industrie Bacau organizeaza cursul de perfectionare recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in ocupatia

Expert Achizitii Publice,

29 august – 06 septembrie 2016.

Cursul se adresează responsabililor cu realizarea procedurilor de achiziție publica din cadrul autorităților contractante și a firmelor, inclusive beneficiarilor de fonduri europene, interesați de dobândirea cunoștințelor teoretice și a abilităților practice în domeniu.

Tematica abordata:

 • Cadrul legal al achizițiilor publice

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Documentatia de atribuire, continut si cerinte: criterii de calificare si selectie, criterii de evaluare, documente si formulare solicitate, contracte, strategia de achizitii,
 • Planificarea – pregatirea si initierea procedurilor de achizitie publica, exceptii de la legea 98/2016, proceduri simplificate,
 • Sistemul electronic al achizitiilor publice (SEAP) – utilizare, licitatii electronice, anunturi, notificari, rapoarte.Supraveghetorii sistemului
 • Modalitati de atribuire a contractelor – tipuri de proceduri, termene, etape in organizarea si derularea acestora,
 • Procedura de evaluare – numire, atributii, experti cooptati si atributiile acestora, deschiderea ofertelor si evaluarea ofertelor, atribuirea contractelor,
 • Diferenta intre achizitiile publice sectoriale– concesiunile de lucrari  si servicii,
 • Executarea contractului de achiziție publică; stabilirea modului în  care un contract de achiziție publică poate suporta modificări pe  perioada derulării acestuia; clasificarea modificărilor contractului de  achiziție publică (substanțiale/nesubstanțiale)
 • Achizitiile publice in cadrul proiectelor cu finantare europeana
 • Cai de atac, contestatii si actiuni in instanta,
 • Exemple de bune practici-cum sa formulezi anumite cerinte de evaluare si criterii de evaluare, etc.
 • Studii de caz- discuții libere si soluții la problemele ridicate de participanți.

La finalizarea cursului, absolventii obtin certificat de absolvire in ocupatia Expert Achiziţii Publice, recunoscut de Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Scoala de Comert si Industrie  Bacau, e-mail: office@sscbacau.ro,  Nicoleta ANTOHI, manager curs mobil: 0747.842.433

        Impreuna in lumea afacerilor